VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Fiscaal partnerbegrip Belastingplan 2012.

07-11-2011 10:26 Accountancynieuws nr. 19

Met ingang van 1 januari 2012 wordt het fiscaal partnerbegrip zodanig uitgebreid dat ook de zogenaamde samengestelde gezinnen (hier wordt onder verstaan: ongehuwd samenwonenden die samen met een of meer  minderjarige kinderen uit een vorige relatie in de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) op hetzelfde woonadres staan ingeschreven) hieronder gaan vallen. Een goed moment om het fiscaal partnerbegrip weer eens even helder op het netvlies te zetten.

Sinds 1 januari 2011 is het fiscaal (basis)partnerbegrip geregeld in de AWR (voor de liefhebbers: artikel 5a AWR) en sindsdien is ook de keuzemogelijkheid voor fiscaal partnerschap voor samenwoners komen te vervallen.  De Wet inkomstenbelasting 2001 geeft in artikel 1.2 uitbreidingen van dit partnerbegrip en ook de successie wet heeft een eigen aanvulling (artikel 1a).

 

Inkomstenbelasting 

Fiscaal partner volgens de AWR zijn gehuwden, geregistreerde partners en twee ongehuwd meerderjarig samenwonende met een notarieel samenlevingscontract en ingeschreven op hetzelfde woonadres in de GBA (of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland). De inkomstenbelasting heeft hier als aanvulling en wijziging op dat voor de inkomstenbelasting gehuwden en geregistreerde partners sowieso ook fiscaal partner zijn en dat daarnaast fiscaal partner zijn:

 • ongehuwd samenwonenden (waaronder wordt verstaan ingeschreven op hetzelfde adres in de GBA) in combinatie met één of meer van de volgende criteria:
 • samen een notarieel samenlevingscontract (en beide meerderjarig)
 • samen een kind
 • een van beide heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend
 • beide staan als partner geregistreerd bij een pensioenfonds
 • beide zijn eigenaar van een woning die hoofdverblijf is (merk op dat gesproken wordt van “eigendom”. Een verdeling wordt niet gegeven dus 1% eigendom kwalificeert al)
 • belastingplichtige die samenwoont met een kind of een ouder vermits beide bij aanvang van het kalenderjaar (31 december X-1) 27 jaar of ouder zijn
 • met ingang van 1 januari 2012 zijn ook fiscale partners (ongehuwde) personen die samen met een kind van een van beide op hetzelfde adres in de GBA staan ingeschreven, waarbij een tegenbewijsregeling geld voor onderhuursituaties
 • tot 1 januari 2011 waren de gehuwden of geregistreerde partners die duurzaam gescheiden leefden geen fiscale partners meer vanaf het moment dat zij gescheiden gingen leven. Nu is het zo dat deze personen ook als zij duurzaam gescheiden leven fiscale partners blijven totdat zij aan de volgende twee voorwaarden voldoen:
 • verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed ingediend bij de rechter en
 • niet meer op hetzelfde adres ingeschreven in de GBA

 

Het fiscaal partnerschap begint op het moment dat beiden op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente en eindigt op het moment dat dit niet meer zo is.

 

Successierecht 

Voor het succesierecht gelden als partner de gehuwden en geregistreerde partners en ongehuwden worden slechts als partner aangemerkt indien zij gedurende een minimale periode een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd en een notariële samenlevingsovereenkomst met een wederzijdse zorgverplichting zijn aangegaan (zie hierna de uitzondering). Bloedverwanten in de rechte lijn kunnen geen partner zijn. Partnerschap is slechts mogelijk met één persoon. Voor ongehuwde personen geld bovendien dat de gemeenschappelijke huishouding minimaal 6 maanden voorafgaand aan het overlijden moet hebben geduurd. Voor de schenkingsbelasting geldt een periode van 2 jaar voorafgaand aan de schenking. Een uitzondering geldt voor de verbreking van een gezamenlijke huishouding tegen de wil van de partners, denk hierbij bijvoorbeeld aan opname in een verpleegtehuis.

Gehuwden en geregistreerde partners zijn dan geen fiscaal partner meer voor het successierecht indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden.

 

Langer dan 5 jaar 

De voorwaarden voor een notarieel samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting geld niet voor personen die tot het tijdstip van overlijden of de schenking gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaar staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de GBA (of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland).

 

Bron: 09112011 accountancynieuws  Drs. A.T. Valkenburg, PKF Wallast AmsterdamLaatste update: 09/11/2011 22:19.05