VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Opzegverbod zelfs bij alcoholverslaving als ziekte, arbeidsovereenkomst dus niet zo maar ontbonden !!

Een alcoholverslaafde purser bij een luchtvaartmaatschappij mag niet worden ontslagen, ook al heeft hij het vertrouwen van de werkgever ernstig geschaad. De verslaving is het gevolg van een bipolaire stoornis en wordt daarom als ziekte bestempeld.

 

De situatie
In de cao voor het cabinepersoneel van een grote luchtvaartmaatschappij staat onder meer dat het personeel tijdens een dienst, en 10 uur daarvoor, geen alcohol mag drinken. Een van de pursers drinkt in juli 2009 toch tijdens een Europese vlucht. Hij krijgt een officiële waarschuwing. In september gaat hij een zogenaamd anti-alcoholcontract aan met zijn werkgever. Daarin wordt vastgelegd dat de werknemer zich houdt aan de regels rondom alcohol gebruik, dat hij zich laat behandelen en dat hij tijdens de behandeling grondwerkzaamheden zal verrichten. Als de behandeling succesvol wordt afgerond, mag hij dan weer de lucht in. In december 2009 vervalt het contract omdat de werknemer 3 maanden ‘clean’ is. Begin 2010 kan hij weer als purser de lucht in maar in maart meldt hij zijn behandelaar dat hij weer drinkt. In mei 2010 drinkt hij wodka op een vlucht uit Nairobi, wat uiteindelijk leidt tot zijn schorsing. De werknemer meldt zich daarna voor de 2e keer bij de Jellinek kliniek.

 

Psychiater en psycholoog
De psychiater van de werknemer verklaart dat er sprake is van een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis wat onder meer tot een bipolaire II stoornis heeft geleid. Zijn patiënt heeft een ‘false self’ ontwikkeld: hij doet zich zelfverzekerd, succesvol en sociaal voor terwijl hij eigenlijk eenzaam, angstig en zeer onzeker is. Hierdoor grijpt hij naar drank en is het gebruik routine geworden, vindt ook de psycholoog. Verslaving wordt als een ziekte gezien.

 

Het verzoek
De werkgever verzoekt de kantonrechter nu om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens veranderingen in de omstandigheden. Het vertrouwen in de werknemer is volledig verdwenen. De veiligheid van de passagiers komt ernstig in het geding als een purser onder invloed is. Daarnaast wordt in diverse regels alcoholgebruik rondom een vlucht verboden. De werknemer is al twee keer in de fout gegaan en heeft ook meerdere malen gelogen over drankgebruik.

 

Het verweer
De werknemer beroept zich op het feit dat zijn alcoholverslaving een ziekte is. Dat blijkt uit de verklaringen van de deskundigen. Daarnaast wil hij zich tot het uiterste inspannen om zijn problemen de baas te worden. Hij heeft ook al diverse stappen in die richting gezet.

 

Het oordeel 
De kantonrechter houdt het kort: er is sprake van het opzegverbod bij ziekte. Het voldoende aannemelijk geworden dat de alcoholverslaving in direct verband staat met de psychische aandoening (bipolaire II stoornis) en dat zijn ‘false self’ ertoe heeft geleid dat hij zijn situatie tegenover de werkgever rooskleuriger heeft voorgesteld.
De kantonrechter heeft wel oog voor de argumenten van de werkgever maar concludeert dat de vertrouwensbreuk rechtstreeks voortkomt uit de ziekte van de werknemer. Dit betekent dat het opzegverbod tijdens ziekte van toepassing is. De werkgever wordt niet-ontvankelijk  verklaard in haar verzoek.

 

Bron: P&OActueel 04112011 Door mr. Ingrid Kooijman LJN BT6776 Kantonrechter Haarlem Opzegverbod bij ziekte Eerste aanleg 14 september 2011

VerbijsterendAdvies.nl Laatste update: 07/11/2011 09:43.05