VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Arbeidsovereenkomst of  niet ?! Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht ?


'Ik voer werkzaamheden uit voor een bedrijf en krijg daarvoor betaald. Nu zegt mijn baas dat ik niet een arbeidsovereenkomst heb gesloten maar een overeenkomst van opdracht. Hoe zit dat nou?'


Antwoord:

De aard van de overeenkomst die je met je werkgever of opdrachtgever hebt gesloten, is niet van één aspect afhankelijk. Zo kan er op de overeenkomst die je hebt gesloten 'overeenkomst van opdracht' staan, dan nog kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. De naam van de overeenkomst alleen is niet doorslaggevend. Welke factoren zijn allemaal relevant?

Drie factoren van belang
Om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken, moeten er drie elementen aanwezig zijn:


1.       je krijgt loon in ruil voor het werk dat je doet (geld of loon in natura)

2.       er is sprake van een gezagsverhouding (je bent verplicht de opdrachten of aanwijzingen te volgen, zolang deze redelijk zijn)

3.       je moet persoonlijk de werkzaamheden uitvoeren.


Een overeenkomst van opdracht onderscheidt zich meestal van een arbeidsovereenkomst in de zin dat een opdrachtnemer niet verplicht is de aanwijzingen te volgen. Hij of zij heeft vaak een bredere eigen inbreng in hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden. Evenmin is een opdrachtnemer (doorgaans) verplicht zelf de werkzaamheden te verrichten. 

 
 

Praktijkvoorbeeld
Een depothouder van een krantenuitgever had een overeenkomst van opdracht gesloten om in dienst van de uitgever werkzaamheden te verrichten. De depothouder stelde zich op een gegeven moment op het standpunt dat hij niet in opdracht werkzaam was, maar op grond van een arbeidsovereenkomst. Hij probeerde deze arbeidsverhouding voor de rechter af te dwingen. Hij kreeg bij de rechter echter geen gehoor. Omdat de depothouder niet verplicht was persoonlijk de werkzaamheden uit te voeren, kon er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

 

Bron: Jurofoon 27102011 / Rechtbank Amsterdam, sector kanton, 26 oktober 2011, LJN BU1428 (o.a.)

VerbijsterendAdvies.nl

Lees ook hieronder : Zonder gezagsverhouding geen recht op WW-uitkering

 

Zonder gezagsverhouding geen recht op WW-uitkering

Het feit dat je langere tijd werkzaamheden tegen betaling hebt uitgevoerd voor een werkgever, betekent nog niet dat je na je dienstverband ook recht hebt op een WW-uitkering.

Het lijkt simpel. Je werkt voor een bedrijf, krijgt elke maand loon, dus dan ben je een werknemer. Als je dienstverband niet verwijtbaar eindigt, dan zou je toch recht moeten hebben op een WW-uitkering? Nee, want werken voor een baas tegen betaling betekent nog niet dat je werknemer bent of dat je werkt op basis van een arbeidsovereenkomst. En wil je recht hebben op WW, dan zul je als werknemer wel op basis van een arbeidsovereenkomst gewerkt moeten hebben.

De gezagsverhouding
Pas als je voor een baas werkt tegen betaling en is er sprake van een gezagsverhouding, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. De gezagsverhouding houdt in dat je als werknemer verplicht bent de opdrachten of aanwijzingen van je baas op te volgen. Ook al lijkt het erop dat je wellicht werknemer bent, zonder deze gezagsverhouding kun je dat niet zijn.

Praktijkvoorbeeld: de koerier
Een koerier had een WW-uitkering aangevraagd. Het UWV wees deze aanvraag af, omdat de koerier niet verzekerd was. Hij werd niet als werknemer gezien, want er bestond geen gezagsverhouding tussen hem en zijn werkgever Micropakket. De koerier ging in beroep bij de bestuursrechter en stapte tegelijkertijd naar de civiele rechter en verzocht de rechter te bepalen dat er van een arbeidsovereenkomst sprake was.

Inschrijving Kamer van Koophandel
De kantonrechter, net als later het gerechtshof in hoger beroep, wezen dit verzoek af. Opmerkelijk genoeg had de koerier zelf verklaard dat hij niet in dienst kon komen bij Mikropakket en dat Mikropakket geen koeriers in dienst heeft. Daarnaast moest hij zich onder meer inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een VAR-verklaring overleggen. Volgens het hof was er daarom geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Uiteindelijk ging de man in hoger beroep bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, maar daar werd de koerier eveneens in het ongelijk gesteld. Let er dus goed op als je een dienstverband aangaat, dat je precies weet waar je voor tekent. Zo voorkom je latere teleurstellingen. 

Wil je meer weten over het recht op een WW-uitkering, neem dan contact op met één van onze juristen.

Bron: Jurofoon 5 april 2011 / Centrale Raad van Beroep, 1 april 2011, LJN BQ0098
Gerechtshof Amsterdam, 3 februari 2009, LJN BH4194
Wetgeving: artikel 3 WW

VerbijsterendAdvies.nl

 

 

 

 

 

 

 

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 03/11/2011 15:03.43