VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Onmisbaarheidscriterium en afspiegelingsbeginsel  bij reorganisatie-ontslag

 

Het komt wel eens voor dat ministers echt aperte onzin uitkramen. Vorige week was het de beurt aan minister Kamp van Sociale Zaken.

 

Afspiegelingsbeginsel  bij reorganisatie

Een bedrijf dat in het kader van een reorganisatie werknemers wil ontslaan is gebonden aan vaak strenge regels. Eén van die regels is dat de werkgever niet mag kiezen welke werknemers hij wil ontslaan. Hij mag slechts kiezen welke functies er komen te vervallen. Vervolgens wordt via het zogenoemde afspiegelingsbeginsel bepaald welke werknemers binnen die functies voor ontslag in aanmerking komen.

 

Bij het afspiegelingsbeginsel worden alle werknemers die een bepaalde functie vervullen ingedeeld in leeftijdsgroepen. Vervolgens komen diegene die binnen iedere leeftijdsgroep het kortst in dienst zijn voor ontslag in aanmerking. Dit systeem moet zoveel als mogelijk garanderen dat niet alleen de jongere werknemers ontslagen worden die vaak het minst lang in dienst zijn. (..?)

 

Kwaliteit

Omdat de werkgever alleen functies en geen personen mag selecteren, kan en mag er dus niet geselecteerd worden op kwaliteit. Dit kan betekenen dat die ene talentvolle medewerker wél voor ontslag in aanmerking komt en die andere al lang onder de maat presterende nietsnut niet. Ik kan u zeggen dat ik er nog altijd mee worstel dit systeem overtuigend aan mijn Amerikaanse cliënten uit te leggen, maar dat terzijde.

 

Onmisbaar

Op dit rigide systeem bestaat 1 uitzondering. Die houdt in dat als een werknemer die volgens de regels voor ontslag in aanmerking komt onmisbaar is voor het bedrijf, niet deze maar een andere werknemer moet vertrekken. Hier aangekomen slaken cliënten vaak een zucht van verlichting in de wetenschap dat die ene talentvolle medewerker echt onmisbaar is. Maar daar denkt het UWV-WERKbedrijf die dit moet toetsen heel anders over.

 

Iemand wordt door het UWV-WERKbedrijf alleen als onmisbaar aangemerkt als hij over voor de functie noodzakelijke eigenschappen bezit die de ander die voor ontslag in aanmerking komt niet bezit en zich ook niet binnen redelijke tijd eigen kan maken. Het door het UWV-WERKbedrijf zelf gebruikte voorbeeld is de catering medewerker bij een Japans bedrijf in Nederland die – als enige - Japans kan spreken. Het zal geen verwondering wekken dat een beroep op het onmisbaarheidscriterium zelden slaagt.

 

Versoepeling

Ten tijde van de crisis is deze regeling met ingang van 1 augustus 2009 voor twee jaar verruimd. De daarmee gepaard gaande eisen waren dusdanig gecompliceerd dat van een verruiming feitelijk geen sprake was. De versoepelde regeling is per 1 september 2011 geëindigd. Bij de evaluatie in de Tweede Kamer presenteerde minister Kamp de volgende cijfers.

 

In 2010 werden ruim 26.000 ontslagaanvragen reorganisatie ingediend. Daarbij werd 84 keer een beroep gedaan op het onmisbaarheidscriterium. Dit beroep werd 27 keer gehonoreerd (ofwel een fractie zo’n 0,1%). Conclusie van de minister: uit deze cijfers blijkt dat de versoepeling voor werkgevers niet iets belangrijks is geweest. Ik denk dat we kunnen volstaan met de bestaande regeling.

 

Zout

Met alle respect, maar zo zout heb ik het zelden gegeten. Ik heb letterlijk nog nooit een werkgever aan mijn bureau gehad die bij een reorganisatie geen beroep wilde doen op het onmisbaarheidscriterium om zo één of meer talentvolle werknemers te kunnen behouden. Maar zoals uit de hiervoor toegelichte regeling volgt is de kans daarop praktisch nihil…..

 

In plaats van de denken kan de minister zich volgende keer beter deugdelijk laten voorlichten. Dat had er toe kunnen leiden dat een voor werkgevers vaak bezwaarlijke regeling eens echt tegen het licht was gehouden in plaats met deze af te doen met een opmerking die kant noch wal raakt.

 

Bron: FD 26102011 / Jasper van Hulst

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 26/10/2011 09:51.57