VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Werknemersschadeverzekering

De werkgever draait op basis van jurisprudentie steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht zelfs niet eens zo direct met het werk te maken hebben ! De werkgever wordt geacht te weten welke risico’s werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen en/of goed verzekerd zijn. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder inkomensverlies van werknemers. De werknemersschadeverzekering (WSV) van Nassau verzekert werknemers tegen schade als gevolg van ongevallen die werk-gerelateerd zijn. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer.

Waarom een werknemersschadeverzekering?
Nassau ontwikkelde deze nieuwe aanvullende verzekeringsvorm in antwoord op recente uitspraken van de Hoge Raad. De WSV dekt schade als gevolg van ongevallen die op een of andere manier werk-gerelateerd zijn en verzekert situaties die niet onder de standaard- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) gedekt zijn. Zo hoeft de werkgever zich niet steeds af te vragen of bedrijfsreizen dan wel andere activiteiten specifiek verzekerd zijn. Rechters leggen vaak onverwachte relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. Ook geven rechters vaak aan dat het past bij goed werkgeverschap om een ‘behoorlijke verzekering’ af te sluiten die schade van de werknemer vergoedt na een ongeval. Zelfs als de werkgever het niet in de hand heeft gehad om maatregelen te treffen die het ongeval voorkomen. Daarom ontwikkelde Nassau de WSV, die rekening houdt met recente uitspraken en anticipeert op binnenkort te verwachten (nieuwe nog scherpere ?) jurisprudentie. Door het afsluiten van de WSV worden andere onvolledige (aansprakelijkheids)verzekeringen zoals AVB+ (de dekking voor 7:611 BW), WEGAS, WEGAM, OVI en SVI in die zin overbodig.


Voor wie
De WSV is er voor alle Nederlandse werkgevers. De werkgever is verzekeringnemer en de verzekerden zijn niet alleen de werknemer, maar ook bijvoorbeeld de uitzendkracht en stagiair.


Dekking
De WSV van Nassau verzekert werknemers tegen schade als gevolg van ongevallen die werk-gerelateerd zijn. De WSV vult de standaard-AVB en de gebruikelijke verzekeringen en voorzieningen aan waar deze geen (volledige) dekking bieden en fungeert daarmee als vangnet. De WSV vergoedt (tot de verzekerde bedragen) de geleden schade als gevolg van een ongeval. Het is dan ook geen gewone ongevallenverzekering die vaststaande sommen uitkeert voor lichamelijk letsel (Gliedertaxe). De WSV biedt de werknemer een zeer uitgebreide ongevallendekking voor werk-gerelateerde ongevallen. Het voordeel van de WSV is dat het geen aansprakelijkheidsverzekering is. Er hoeft dus geen aansprakelijkheid te worden aangetoond voor een uitkering onder de verzekering. Zo verloopt het vergoedingsproces een stuk sneller. De werkgever biedt met de WSV een oplossing waarbij werkgever en werknemer naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar. Soms is het niet duidelijk of een ongeval gedekt is onder de WSV of andere verzekeringen zoals de AVB. In dat geval keert de WSV de schade uit zodat de verzekerde geholpen is. Daarna wordt de schade al dan niet door Nassau verhaald op de andere verzekeraar.


Voordelen

·         De WSV biedt dekking als er sprake is van een werkgerelateerd ongeval. Nassau verruimde het begrip ongeval fors.

·         De WSV vergoedt tot de verzekerde bedragen de geleden schade en geen vooraf vastgestelde som conform de Gliedertaxe.

·         Bij de WSV hoeft aansprakelijkheid niet te worden aangetoond om een beroep te doen op de verzekering.

·         De WSV overlapt niet met de standaard AVB. Er kan dubbele dekking zijn met andere onvolledige verzekeringsproducten, die zijn dan overbodig.

·         De WSV heeft nog een extra service, Indien niet duidelijk is of een schade gedekt is op de AVB of WSV, betaalt de WSV de schade en wordt de schade middels een akte van cessie verhaald op de AVB verzekeraar.

·         De WSV voldoet aan de aanwijzingen die de Hoge Raad geeft om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering als juiste invulling van ‘goed werkgeverschap’.

·         De WSV geldt voor situaties die direct of indirect verband houden met de werkzaamheden zodat de werkgever zich niet steeds hoeft af te vragen of ongevallen tijdens de bedrijfsreis of andere activiteit wel specifiek verzekerd is.


Wat onderscheidt de WSV van andere verzekeringsoplossingen?
Ten eerste is de WSV geen gewone ongevallenverzekering. Vaak wordt gesteld dat een traditionele ongevallenverzekering kan worden beschouwd als een behoorlijke verzekering zoals bedoeld door de Hoge Raad. Een ongevallenverzekering is echter een sommenverzekering en dekt niet de werkelijk geleden schade zoals de WSV wel doet althans maximaal tot aan het verzekerde bedrag. Verder biedt de WSV ook dekking bij tijdelijke invaliditeit, een ongevallenverzekering niet. Ten tweede is de WSV uitdrukkelijk geen aansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid hoeft dus niet te worden aangetoond voor een uitkering onder deze verzekering. Bij een verruimde AVB, de zogeheten AVB+, is de schadebehandeling complex en tijdrovend. De AVB+ dekt de aansprakelijkheid van de werkgever weliswaar ook als deze geen ‘behoorlijke verzekering’ heeft afgesloten, maar laat ruimte voor discussie over de mate van aansprakelijkheid. In dit proces moet vaak de rechter worden opgezocht om zowel de aansprakelijkheid als de omvang van de schade vast te stellen. Het schadebedrag is bij de AVB+ namelijk gekoppeld aan wat een ‘behoorlijke’ doch niet bestaande verzekering zou hebben uitgekeerd. Om nodeloze procesgang en tijdverlies te voorkomen is de dekking van de WSV niet gekoppeld aan aansprakelijkheid.

 

AVB* Soms gedekt, afhankelijk van de omstandigheden

Wegas Aansprakelijkheidsverzekering, maar alleen verkeersgerelateerd

Wegam Idem, maar alleen voor gemotoriseerd verkeer

OVI Ongevallenverzekering die alleen ongevallen in het verkeer verzekert op basis van sommenverzekering. Afhankelijk van de dekking is er ook dekking voor woon/werkverkeer

SVI Ongevallenverzekering die alleen ongevallen in het verkeer verzekert. Wel wordt de geleden schade uitgekeerd. Afhankelijk van de dekking is er ook dekking voor woon/werkverkeer


Hoe sluit u de WSV af?
De WSV is gemakkelijk af te sluiten op basis van slechts enkele gegevens. De premie wordt gebaseerd op het SV-loon en de activiteit van de werkgever. De WSV gaat standaard uit van verzekerde bedragen van EUR 1 miljoen, maar kan ook hoger afhankelijk van de activiteiten van de werkgever.

 

Bron: Nassau

VerbijsterendAdvies.nl

 

Brochure

Download brochure werknemersschadeverzekering

 Laatste update: 13/10/2011 19:26.26