VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Ombudsman stopt met woekerpoliszaken ?!

 

Ombudsman Financiële Dienstverlening Nol Monster stopt met het bemiddelen tussen verzekeraars en individuele consumenten met een klacht over een woekerpolis.

 

Klagers kunnen volgens hem beter naar de rechter stappen of naar de geschillencommissie van het klachtenorgaan financiële dienstverlening (Kifid).

 

'Ik zie geen mogelijkheid om succesvol te bemiddelen', schrijft Monster vandaag in een brief aan circa 150 consumenten die de afgelopen maanden een klacht hebben ingediend. Dat komt, schrijft Monster, omdat verzekeraars geen collectieve compensatieregelingen willen treffen voor met name schendingen van de zorgplicht. De reeks regelingen die ze hebben afgesloten met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim bieden alleen een vergoeding voor te hoge kosten van een woekerpolis.

 

'De woekerpolisaffaire leent zich bij uitstek voor collectieve afwikkeling. Nu verzekeraars niet bereid zijn gebleken anders dan met betrekking tot de kosten consumenten collectief tegemoet te komen, zie ik niet in dat ik als bemiddelaar een verdergaand resultaat voor u kan behalen', schrijft Monster in de brief.

 

Onderzoek Jan Kees de Jager

Monster heeft zijn bemiddeling bij klachten over woekerpolissen begin dit jaar gestaakt, in afwachting van een onderzoek van minister van Financiën Jan Kees de Jager naar de afwikkeling van de woekerpolisaffaire. De Jager begon dit onderzoek voor de zomer, nadat de Tweede Kamer harde kritiek had geuit over de kwestie en op actie had aangedrongen.

 

'Ik wilde de resultaten van dit onderzoek afwachten om te beoordelen of verdere bemiddeling zinvol zou zijn', schrijft Monster. 'Recent is mij duidelijk geworden dat het onderzoek van de minister de (inhoud van de) compensatieregelingen ongemoeid laat. Ik leid hieruit af dat verzekeraars niet verder zullen willen gaan dan hetgeen ze met de consumentenorganisaties overeen zijn gekomen.'

 

Tussenraportage

In een toelichting op de brief zegt Monster tot dit inzicht te zijn gekomen na lezing van een tussenrapportage die De Jager half september naar de Kamer stuurde. Daaruit valt op te maken dat De Jager niet wil tornen aan de inhoud van de compensatieregelingen.

 

Het besluit van Monster roept grote vragen op bij het Verbond van Verzekeraars en de twee claimstichtingen. Volgens het verbond kan de ombudsman klachten onbemiddelbaar verklaren, maar kan hij zijn loket niet sluiten voor nieuwe klachten. Het verbond wil overleg: 'Het afdoen van voorliggende klachten door de ombudsman zou niet moeten betekenen dat de toegang tot het loket van de ombudsman voor consumenten met een beleggingsverzekering wordt gesloten', zegt een woordvoerder. 'Daarom zullen we hierover nader met hem overleggen.'

 

´Keihard signaal´

De stichting Verliespolis zegt 'met stomheid geslagen' te zijn over Monster's besluit. 'Zijn brief roept heel veel vragen op, bij ons, en zeker bij de consument', zegt een woordvoerder. 'Gedupeerde klanten worden door zo'n gang van zaken niet naar een oplossing geleid.' Ook de stichting Verliespolis stelt dat Monster zijn bemiddelingswerk moet voortzetten.

 

Kapé Breukelaar, adviseur van de stichting 'Koersplan de weg kwijt', zegt dat Monster met zijn besluit 'een keihard signaal' geeft aan verzekeraars, banken en tussenpersonen. 'Koersplan de weg Kwijt' behartigt de belangen van een groep Aegon-klanten die niet hebben geschikt, maar een rechtszaak hebben aangespannen omdat ze de compensatieregelingen te mager vinden.

 

Breukelaar: 'Monster vindt kennelijk dat verzekeraars te weinig bewegen. Dat verbaast me niet. Er is steeds meer jurisprudentie die uitwijst dat er grote zorgplichtschendingen zijn geweest.'

 

Bron: FD / Marcel Hooft van Huysduynen  vrijdag 07 oktober 2011, 00:00

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 07/10/2011 10:04.54