VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Aanpassingen kinderopvangtoeslag voor 2012

Samenvatting

Het Koninklijk Besluit met aanpassingen voor 2012 in de kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang is in het Staatsblad gepubliceerd. De aanpassingen houden voor ouders diverse versoberingen in. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had op 6 juni 2011 al de contouren daarvan aangegeven. De aanpassingen houden het volgende in: het aantal uren waarvoor recht bestaat op kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal uren van de minst werkende partner; de maximum uurprijs voor de verschillende soorten opvang wordt voor 2012 niet geïndexeerd; er zijn enige aanpassingen in de inkomens- en percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag. Het besluit treedt op 1 januari 2012 in werking.

Volledig artikel

Het Koninklijk Besluit met aanpassingen voor 2012 in de kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang is in het Staatsblad gepubliceerd. De aanpassingen houden voor ouders diverse versoberingen in. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had op 6 juni 2011 al de contouren daarvan aangegeven. De aanpassingen houden het volgende in:

Koppeling kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren
Het aantal uren waarvoor recht bestaat op kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal uren van de minst werkende partner met een maximum per kind van 230 uur per maand voor alle opvangsoorten samen (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) samen. Op dit moment kunnen ouders maximaal 230 uur per maand per opvangsoort declareren. Het percentage uren waarvoor recht op kinderopvangtoeslag bestaat bedraagt 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder met niet schoolgaande kinderen. De verhoging van 40% is bedoeld om rekening te houden met reistijd van woon-werkverkeer, verplichte pauzes en flexibiliteit in de werktijden. Voor kinderopvang (buitenschoolse opvang) van schoolgaande kinderen bestaat recht op kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het gewerkte aantal uren van de minst verdienende partner minus 30%. De korting is ingegeven door het feit dat de kinderen enige uren per dag op school aanwezig zijn. Zelfstandigen kunnen ook in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag en moeten dat op vergelijkbare wijze aannemelijk zien te maken als bij de zelfstandigenaftrek (voldoen aan het urencriterium).
 
Maximum uurprijs voor de verschillende soorten opvang
De maximum uurprijs voor de verschillende soorten opvang blijft in 2012 gelijk aan dat van 2011. De uurtarieven zijn als volgt:
Dagopvang € 6,36
Buitenschoolse opvang € 5,93
Gastouderopvang € 5,09
 
Aanpassingen in de inkomens- en percentagetabellen
De inkomens- en percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag wijzigen per 1 januari 2012. Zo vindt voor 2012 een indexatie van 2,47% plaats van het toetsingsinkomen voor de toekenning van kinderopvangtoeslag. Verder wordt de kinderopvangtoeslag voor het tweede en volgende kind versneld afgebouwd en wordt de ouderbijdrage proportioneel verhoogd. Vanaf 2013 komt een maandelijkse vaste eigen bijdrage van € 15 per gezin.
 
Het besluit treedt op 1 januari 2012 in werking.
 
Bron: PWC 5 oktober 2011 / Staatsblad, 30-9-2011, nr. 424.

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 06/10/2011 09:03.41