VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

ZiekteVerzuim aandachtspunten

 

ABCOUDE - Als werkgever heeft u een grote verantwoordelijkheid voor uw zieke werknemers. Op het niet nakomen van allerlei wettelijke regels staat zelfs een boete. Een overzicht waarmee u te maken kunt krijgen bij verzuim.

• Tijdens ziekte moet u loon doorbetalen
Uitgeruste mensen minder vaak ziek
Verzuimbeleid zorgt voor beter inzicht in problemen

Een zieke werknemer betekent in feite dubbel ongemak voor u: het werk van de zieke blijft liggen en de kosten lopen door. U heeft namelijk sowieso een loondoorbetalingsverplichting. U moet minimaal 70 procent van het loon gedurende twee jaar doorbetalen als uw medewerker ziek wordt. Hier kan in de bedrijfstak-cao of in de arbeidsovereenkomst van af worden geweken in positieve zin (voor de medewerker). Bijvoorbeeld dat u het eerste jaar het volledige loon doorbetaalt. Tijdens het zwangerschapsverlof van uw werkneemster betaalt u ook het loon door, maar u kunt dit vergoed krijgen met de zwangerschapsuitkering op grond van de Wet arbeid en zorg.

U mag de loondoorbetaling staken als:
• de ziekte is ontstaan door opzet van de medewerker
• de zieke medewerker vervangende arbeid weigert
• de zieke medewerker
niet meewerkt aan zijn re-integratie

Verzuimverzekering
Ook verzuim is te verzekeren. U kunt ervoor kiezen om het loon eerst een bepaalde periode voor eigen rekening door te betalen. Na die periode neemt de verzekeraar het over. Dit wordt de conventionele verzekering genoemd. Een andere mogelijkheid is de stop-loss-verzekering. U kiest er dan voor om eerst voor een bepaald bedrag (eigen behoud) het loon zelf te betalen. Komt de uitbetaling boven dit bedrag, dan neemt de verzekeraar de betaling over. Verder kunt u ervoor kiezen werkgeverskosten mee te verzekeren. U heeft namelijk
niet alleen de loonkosten. U maakt ook extra kosten door bijvoorbeeld andere mensen
in te huren of eigen medewerkers extra in te zetten. Veel verzekeraars bieden ook allerlei aanvullende diensten bij een verzuimverzekering, zoals arbopakketten, hulp bij re-integratie en preventie.

Verzuim voorkomen
Een griepje is natuurlijk nooit uit te sluiten, maar uit onderzoek blijkt wel dat ontspannen en uitgeruste mensen minder last hebben van een zwakke gezondheid. Ze zijn energieker, werken harder en verzuimen niet of nauwelijks. De meningen over wat het belangrijkst is om mensen gezond en uitgerust te krijgen zijn verdeeld. En uiteraard heeft u als werkgever niet overal invloed op. Factoren die invloed hebben op een ontspannen geest zijn onder meer een goede werkomgeving, een inspirerende werksfeer en een niet te zware arbeidsbelasting. Verder spelen er zaken als een voldoende uitdaging in het werk en natuurlijk de levensstijl van de werknemer (drinken/roken/overgewicht/onvoldoende bewegen)

Beleid
Met een goed verzuimbeleid kunt u inzicht krijgen in de verzuimproblemen binnen uw onderneming. Gaat het om lang of kort verzuim? Zijn het steeds dezelfde medewerkers ? Gaat het om steeds dezelfde klachten? Het is daarbij van belang de mogelijke oorzaken van alle klachten in kaart te brengen, zodat u preventieve maatregelen kunt treffen. U kunt hiervoor de verzuimgegevens van de afgelopen jaren gebruiken. Het uiteindelijke doel van het verzuimbeleid is om het ziekteverzuim te voorkomen en ook de duur van het verzuim te beperken.

Verplichtingen
In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd dat u in de eerste twee jaar van ziekte alle mogelijkheden moet aanwenden om een zieke medewerker terug op de werkvloer te krijgen. Als u dit niet doet, (of u dit niet aannemelijk kunt maken door een gebrekkig personeelsdossier) dan kan het UWV u beboeten met een extra periode loondoorbetalingsverplichting.

Bron: 20092011 Huib Hikke | bc.nl

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 20/09/2011 10:00.21