VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

DGA ONDERSCHAT PERSOONLIJKE FINANCIËLE RISICO'S

 

Veel directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) dekken hun persoonlijke financiële risico’s niet goed af, omdat ze deze laag (te laag ?!) inschatten. Van de dga’s acht  42% de kans op arbeidsongeschiktheid of overlijden zo klein dat ze hier geen maatregelen voor nemen. Hierbij rekenen ze sterk op hun eigen bedrijfsreserves en hun privévermogen.

 

Dit blijkt uit onderzoek van NN Nationale-Nederlanden onder ruim 300 dga’s.

 

Eerder stoppen met werken is nog altijd een wens van 37% van de dga's, maar meer dan de helft denkt hiervoor onvoldoende pensioen te hebben opgebouwd.

 

Tweederde van de dga's verwacht dat de continuïteit van het bedrijf bij een echtscheiding nauwelijks in gevaar komt. Onder dga's komt echtscheiding echter relatief vaak voor. In zo'n geval heeft de partner per direct recht op de helft van het opgebouwde pensioen. De bedrijfscontinuïteit kan hierdoor wel degelijk in gevaar komen, waarschuwt Edwin Koolhoven, marketeer bij NN Zakelijk. "Ondernemen is risico nemen, maar dan wel op basis van argumenten. De kans dat er iets gebeurt, wordt erg laag ingeschat."

 

Ook arbeidsongeschiktheid lijkt een onderschat risico, want slechts 38% van de dga's is hiervoor verzekerd. In de praktijk krijgt 10 % van de dga’s te maken met arbeidsongeschiktheid.

 

Bijna driekwart (71 procent) van de dga’s gaat er van uit dat ze de gevolgen van overlijden voor hun nabestaanden goed hebben geregeld.  Slechts vier op de tien ondermemers hebben hiervoor een aparte overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Dga's vertrouwen ook hier sterk op eigen of bedrijfsreserves om de gevolgen van overlijden te kunnen opvangen.

 

Bron: VVP / NN 09092011

DePensioenMakelaar.nl

 Laatste update: 09/09/2011 14:19.32