VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Ontslag tijdens proeftijd ondanks ziekte, mag dat zo maar ?

‘Ik ben in mijn proeftijd ontslagen terwijl ik ziek was. Dat mag toch helemaal niet? Er geldt toch een ontslagverbod tijdens ziekte?’

 

Antwoord
Hoewel er een algemeen ontslagverbod geldt tijdens ziekte, geldt dit verbod niet tijdens de proeftijd. Je kunt dus inderdaad ontslagen worden tijdens je proeftijd, ondanks de omstandigheid dat je ziek bent.

 

Proeftijd
Als je voor een nieuwe baas gaat werken, dan kan je baas in de arbeidsovereenkomst een proeftijd opnemen. De proeftijd mag niet langer zijn dan twee maanden. Deze proeftijd biedt zowel jou als je baas de mogelijkheid om te kijken of de andere partij aan de verwachtingen voldoet.

 

Andere regels
De normale ontslagregels zijn tijdens een schriftelijk vastgelegde proeftijd niet van toepassing. Je baas kan jou in die periode per direct ontslaan en jij kunt eveneens ontslag nemen wanneer je dat wenst. Een opzegtermijn is, in tegenstelling tot de periode na de proeftijd, evenmin van toepassing.

 

Grenzen aan proeftijd
In twee arresten heeft de Hoge Raad wel grenzen gesteld aan het proeftijdbeding. Een ontslag tijdens de proeftijd kan bijvoorbeeld strijdig zijn met de beginselen van goed werkgeverschap, als de werkgever onzorgvuldig heeft gehandeld. Dat is echter niet het geval als een werkgever een zieke werknemer ontslaat tijdens de proeftijd, hoewel de werknemer (als gevolg van zijn ziekte) slechts een beperkte tijd had om zichzelf tijdens de proeftijd te bewijzen. De reden hiervan is dat de wetgever juist tijdens de proeftijd partijen de ruimte heeft willen geven om op een eenvoudige manier uit elkaar te gaan.

 

Bron: Jurofoon / Rechtbank Utrecht, sector kanton, 15 juli 2009, LJN BJ7412

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 08/09/2011 17:49.43