VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Oprichten BV wordt makkelijker en goedkoper

 

De verplichting om bij het oprichten van een BV langs de notaris te gaan verdwijnt. Op die manier hoeven ondernemers minder kosten te maken bij het oprichten van een BV.  Dat zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zaterdag 3 september 2011  in een interview met de Telegraaf.

 

Duizend euro voor de notaris

'Als ondernemer ben je al snel meer dan duizend euro kwijt aan notariskosten,' aldus minister Verhagen. 'Door het oprichten van een BV gemakkelijker en goedkoper te maken geef dit kabinet ondernemers de ruimte om te ondernemen.'

 

Wetswijziging

De ministeries van Veiligheid en Justitie (V&J) en EL&I bereiden een wetswijziging voor om de verplichte notariële akte af te schaffen. Het streven is om dit voorstel komend jaar naar de Tweede Kamer te sturen.

 

Privévermogen

Een BV heeft voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een eenmanszaak. Zo kan een ondernemer met een BV zijn privévermogen beter afschermen van zijn bedrijf. De afschaffing van de verplichting van de notariële akte geldt niet voor een klein aantal ondernemers die een BV met afwijkende statuten wil oprichten.

 

Eerste Kamer

Naast een notariële akte moeten ondernemers nu ook nog achttienduizend euro startkapitaal storten voordat hun BV een feit is. Ook deze verplichting wordt afgeschaft. Een wetsvoorstel daartoe is in behandeling bij de Eerste Kamer. Door de beide maatregelen dalen de administratieve kosten van het oprichten van een BV met 90 procent.

 

Bron: regering Nieuwsbericht | 03-09-2011

 

VerbijsterendAdvies.nl

 


Ondernemen wordt makkelijker en goedkoper

Het kabinet wil ondernemen makkelijker en goedkoper maken. Om dit te bereiken zijn door diverse ministers toezeggingen gedaan en liggen op dit moment wetsvoorstellen klaar om het ondernemers een stuk plezieriger te maken. Hieronder een samenvatting van de laatste ontwikkelingen.

 

Intrekking nieuwe Wet personenvennootschappen

Waar in de praktijk lang is gewacht op de aangekondigde invoering van de nieuwe Wet personenvennootschappen, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie (V&J) onlangs besloten dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken. De reden voor het intrekken is dat de regeling te knellend werd geacht voor bestaande maatschappen en vennootschappen onder firma en dat het wetsvoorstel tot onnodige kosten zou leiden.

 

De belangrijkste wijziging in de Wet personenvennootschappen was de mogelijkheid om voor een openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. Voordeel hiervan was dat bijvoorbeeld een VOF zelf eigenaar zou kunnen worden van goederen. Nu het wetsvoorstel geen doorgang vindt, blijft de verkrijging van bijvoorbeeld onroerende zaken enkel behouden voor de thans bestaande rechtspersonen (zoals de B.V. en de N.V.).

 

Wet vereenvoudiging en flexibisering B.V.-recht gaat wel door!
Waar het wetsvoorstel voor de personenvennootschappen is ingetrokken, gaat de flexibilisering van het B.V.-recht wél door. Dit wetsvoorstel wijzigt in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een B.V. op te richten. Dit wetsvoorstel is reeds aangenomen door de Tweede Kamer en is in behandeling bij de Eerste Kamer.In het kort de belangrijkste wijzigingen van dit wetsvoorstel:

  • Afschaffing minimumkapitaal van 18.000;
  • Vervallen van de blokkeringsregeling;
  • Verruiming besluitvorming buiten de algemene vergadering;
  • Afschaffing van de accountantsverklaring bij inbreng in natura;
  • Stemrechtloze of winstrechtloze aandelen worden mogelijk.

Met bovenstaande veranderingen kan nu al in de praktijk rekening worden gehouden door bijvoorbeeld bij de oprichting van een B.V. (waarbij nieuwe statuten worden opgemaakt) bepalingen op te nemen die in werking treden wanneer de nieuwe wetgeving wordt ingevoerd en waarbij de huidige bepalingen komen te vervallen.

 

Geen notariële akte meer nodig bij oprichting van een B.V.

Onlangs heeft Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een interview laten weten dat de verplichting om bij het oprichten van een B.V. langs de notaris te gaan verdwijnt. De ministeries V&J en EL&I bereiden een wetswijziging voor om de verplichte notariële akte af te schaffen. Het streven is om dit voorstel komend jaar naar de Tweede Kamer te sturen. De afschaffing van de verplichting van de notariële akte geldt overigens niet voor ondernemers die een B.V. met afwijkende statuten willen oprichten.

 

Afschaffing bijdrage KvK
Een ondernemer is verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en moet hiervoor jaarlijks een bijdrage betalen. Voor veel ondernemers is het echter onduidelijk waarom ze aan de KvK moeten bijdragen. Bovendien is de bijdrage afhankelijk van de type onderneming en kan daarnaast per regio verschillen. De Minister van EL&I heeft toegezegd dat in 2012 de bijdrage met tien procent wordt verlaagd en 2013 in zijn geheel komt te vervallen.

 

Conclusie: oprichten van een BV wordt 90 procent goedkoper!

Door flexibilisering van het B.V.-recht en het schrappen van de notariële akte worden de mogelijkheden groter en dalen de administratieve kosten van het oprichten van een B.V. naar verwachting met 90 procent. Ondernemen wordt hiermee in ieder geval een stuk goedkoper.

 

Bron: Dukers & Baelemans  / mr. Rafik El Fathi,

 Laatste update: 09/09/2011 15:09.53