VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Arbeidsconflicten managen

 

Soms botert het niet meer tussen werknemer en werkgever. Voorkom een hoogoplopend conflict en neem maatregelen, zoals het opbouwen van een dossier.

 

Als zo'n situatie voortduurt, melden veel werknemers zich ziek, omdat hij of zij niet meer kan werken door spanningsklachten en of door de slechte sfeer op de werkvloer.

Juridisch is deze situatie lastig te duiden en jurist en arbo-arts spreken in veel gevallen ook niet dezelfde taal. Ingrijpen in dit stadium is bijna als mosterd na de maaltijd. Een zieke werknemer geniet immers wettelijke ontslagbescherming. Om goed beslagen ten ijs te komen dient u als werkgever eerder in te grijpen! Hoe doet u dat?

 

Dossier opbouwen bij conflict
Een werkgever die van een werknemer af wil, omdat deze niet functioneert wegens een arbeidsconflict, zal vanaf het begin af aan een deugdelijke dossier moeten opbouwen. Eenzijdige functioneringsverslagen en de plotselinge dossieropbouw vlak voor de ontslagprocedure zullen in een eventuele procedure weinig soelaas bieden.

Als u verzoekt aan de rechter om om die reden een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst en stelt dat het gedrag van de werknemer echt niet door de beugel kan, dan dient u dit concreet te bewijzen. Voor de rechter moet het namelijk duidelijk zijn of de ziekte veroorzaakt wordt door het conflict of dat de ziekte het conflict veroorzaakt.

Bouw vanaf het begin af aan een dossier op door alle gesprekken en afspraken die u met de onwelwillende werknemer maakt vast te leggen en terug te koppelen.

Doorbetalen bij ziekmelden?
Van belang is uiteraard dat beide partijen de plicht hebben om er naar te streven dat het conflict wordt opgelost. De loondoorbetaling bij ziekte is een uitzondering op de regel 'geen werk, geen loon'.

In de wet staat echter een escape. De werknemer mag zich na een pittig gesprek met de werkgever de volgende dag niet ziek melden. Althans, het mag wel, maar dan zou de werkgever het loon kunnen stopzetten.

Dit geldt ook voor een werknemer die 'ziek' op de bank blijft zitten op het moment dat een werkgever het conflict serieus wil mediaten. Van beide partijen wordt een redelijke opstelling verwacht.

In bovengenoemde situaties kan – nadat de werknemer zich weer beter heeft gemeld - een wederzijdse beëindiging door middel van een vaststellingsovereenkomst een uitkomst bieden. Wederzijds betekent dat daar twee partijen voor nodig zijn. In het andere geval is er de gang naar de rechter.

Schakel juridische bijstand in

Schakel bij arbeidsconflicten direct een juridisch adviseur in die u – in het begin op de achtergrond - de juiste tools aanbiedt. Juist dit soort zaken moet vanaf het begin af aan zowel vanuit tactisch alswel juridisch oogpunt goed op de rails worden gezet.

Mis je een schakeltje in het geheel, dan kan dat veel geld gaan kosten!

 

Bron: De Zaak 5 09 2011: Sonia Jak is juriste bij De Raadgevers en richt zich voornamelijk op de preventief juridische zorg, met als ultimum remedium procederen. "Voorkomen is immers beter – en goedkoper – dan genezen". Als dochter van een ondernemer, heeft Sonia veel affiniteit met het mkb en is haar doel de ondernemer zoveel mogelijk te 'ontzorgen', zodat deze zich volledig kan richten op zijn core business. Volg Sonia ook op Twitter: @mr_sonia_jak

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 06/09/2011 11:22.37