VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Onderneming groeiend ? Let op soms verplichte aansluiting bij een BPF bedrijfstakpensioenfonds!

Het verdient aanbeveling om regelmatig stil te staan bij een eventuele verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Zeker in situaties waarbij ondernemers andere activiteiten gaan ontplooien of uitbreiden. Ook bij een fusie of aankoop van activiteiten kan er sprake zijn van een verplichte aansluiting.


Ondernemers zijn doorgaans erg creatief en flexibel. Vaak gaan ze vanuit hun core-business op zoek naar meer mogelijkheden om de winst te verhogen. Met name de laatste jaren zijn ondernemers die in branches werkzaam zijn die door de crisis zijn getroffen naast hun gangbare activiteiten ook nog andere werkzaamheden gaan verrichten. Veelal is een dergelijke beslissing impulsief ingegeven, soms groeit de onderneming er als vanzelf in. Dit is echter niet zonder gevaar en met name de financiële gevolgen kunnen enorm zijn!
­
Door de wijziging van activiteiten kan er opeens sprake zijn van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Vaak hoor je dan een ondernemer zeggen: “Maar dat wil ik niet”.
­
De aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds is in de meeste gevallen echter verplicht. Dat is dus geen keuze, dat is een verplichting. Vaak is de ondernemer zich hiervan niet eens bewust. Er zijn nogal wat bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland, dus voordat je er erg in hebt, ben je verplicht om jezelf bij een bedrijfstakpensioenfonds te melden.
­
Een uit de praktijk van alle dag gegrepen voorbeeld: een onderneming verkoopt bepaalde machines voor ondernemingen. De verkopen gaan eigenlijk best wel goed en er wordt een monteur aangesteld voor service en onderhoud. Deze monteur ondersteund de twee verkopers en de parttime secretaresse op kantoor.
­
Omdat het zo goed gaat, is er ruimte voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden en wordt voor de werknemers een pensioenregeling getroffen bij een verzekeringsmaatschappij. Niets aan de hand en iedereen is blij met zo een mooie pensioenregeling. Na een tijdje komen er in Nederland toch wel erg veel machines te staan en de monteur rijdt zich een slag in de rondte. Tijd voor een tweede monteur en na een paar maanden nog een derde monteur. En dan gaat het fout.

Gerelateerd nieuws

­
Drie monteurs met een arbeidstijd van in totaal 120 uur per week, twee verkopers die 80 uur werken en de parttime secretaresse die 32 uur werkt. Dat is dus 120 uur service en onderhoud en 112 uur overige werkzaamheden. Na een viertal jaren zo doorgewerkt te hebben meldt zich iemand van het BPF Metaal & Techniek. Wat blijkt, omdat meer dan 50% van de wekelijkse arbeidsuren bestaan uit service en onderhoud, is deze onderneming verplicht aangesloten bij het BPF Metaal & Techniek. Met terugwerkende kracht tot het moment dat de derde monteur in dienst is getreden.
­
De gevolgen hiervan zijn enorm. In verreweg de meeste gevallen zal de pensioenregeling bij de verzekeringsmaatschappij een mindere regeling zijn dan de middelloonregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Wat hangt u als ondernemer boven het hoofd?
­
Ten eerste dient u voor alle werknemers aan het BPF Metaal & Techniek over de afgelopen vier jaren een koopsom te betalen voor inkoop van deze werknemers in hun pensioenregeling. Dat is wellicht nog te overzien. Aangezien u een lopend contract heeft met de verzekeringsmaatschappij, zal deze de premies over de afgelopen vier jaar niet aan u terugbetalen. Ze hebben immers een risico verzekerd.
­
Feitelijk hebben de werknemers over de afgelopen vier jaar dus twee pensioenregelingen. Een goed pensioen dus! Sterker nog, zo een goed pensioen, dat dit fiscaal bovenmatig is geworden. Doordat in twee regelingen pensioen wordt opgebouwd, is het pensioen fiscaal onzuiver geworden. Dit zal direct leiden tot heffing van loonbelasting over beide pensioenaanspraken, te vermeerderen met 20% “boete” (revisierente).
­
U kunt zich zo maar voorstellen dat de werknemers hier niet blij van gaan worden. Met een beetje pech zullen ze u nog aansprakelijk stellen voor de schade die zij hierdoor leiden.

 

Bron: Edzo Boven, Accountancy- en advieskantoor Grant Thornton

DePensioenMakelaar.nl 24082011Laatste update: 24/08/2011 12:59.16