VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Extra Lijfrentemogelijkheden voor zelfstandigen: omzetting oudedagsreserve of stakingswinst

 

Zelfstandig ondernemers hebben twee extra mogelijkheden om een lijfrente op te bouwen naast de reguliere lijfrentepremieaftrek (jaarruimte en reserveringsruimte). Deze twee extra mogelijkheden zijn de omzetting van een oudedagsreserve en het benutten van stakingswinst.

 

1) Omzetting van de oudedagsreserve
Ondernemers hebben de mogelijkheid om jaarlijks een deel van hun winst toe te voegen aan de oudedagsreserve. Over dit gedeelte van de winst hoeft de ondernemer op dat moment (nog) geen inkomstenbelasting te betalen. Vervolgens kan de oudedagsreserve worden omgezet in een toegestane lijfrente. De oudedagsreserve valt dan (gedeeltelijk) weer vrij in de winst maar tegelijkertijd kan eenzelfde bedrag van het belastbare inkomen worden afgetrokken als lijfrentepremie. Dit bedrag moet dan ook daadwerkelijk als lijfrentepremie zijn betaald. Hierdoor vindt de omzetting van fiscale reserve naar echte lijfrente fiscaal geruisloos, dat wil zeggen zonder fiscale sanctie, plaats. De uitkeringen te zijner tijd zijn dan wel weer belastbaar, maar dan vaak tegen een lager belastingtarief dan het hogere tarief waar de lijfrente-aftrek tegen plaatsvond.

 

2) Omzetting van de stakingswinst
Een ondernemer die zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, kan de met de staking gerealiseerde winst aanwenden voor een toegestane lijfrente. De ondernemer krijgt hierdoor extra aftrekruimte. De extra aftrekruimte is aan wettelijke maxima verbonden. Deze maxima worden jaarlijks geïndexeerd. De hoogte van het van toepassing zijnde maximum is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de ondernemer ten tijde van de staking. Vooral de leeftijd van de ondernemer op het moment van staken is bepalend.
­
De extra aftrekruimte is maximaal het bedrag van de stakingswinst, maar niet meer dan (bedragen 2011):

  • € 435.652 als de ondernemer 60 jaar of ouder is op het moment van staken of als de ondernemer op het moment van staken voor 45% of meer arbeidsongeschikt is en de termijnen van de lijfrente binnen zes maanden na het staken ingaan.
  • € 217.833 als de ondernemer op het moment van staken ouder is dan 50 jaar, maar jonger is dan 60 jaar of als de ondernemer ervoor kiest om de termijnen van de lijfrente direct in te laten gaan.
  • 108.922 in alle overige gevallen.

De stakende ondernemer moet op de gemaximeerde vrijstelling reeds opgebouwde voorzieningen, bijvoorbeeld het bedrag van de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar en lijfrentepremies die in voorafgaande jaren in aftrek zijn gebracht, in mindering brengen. ­Om van de aftrekmogelijkheid gebruik te kunnen maken, moet de stakingswinst binnen zes maanden ná het jaar van staken zijn omgezet in een lijfrente.

 

Bancaire lijfrente niet mogelijk bij de overnemende vennootschap
De in verband met de omzetting van de oudedagsreserve en/of stakingswinst bedongen lijfrente kan worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij of bij de bank. Wordt een IB-onderneming echter overgedragen of ingebracht in een besloten of naamloze vennootschap, dan mag ook bij deze opvolgende onderneming een lijfrente worden bedongen in verband met omzetting van een oudedagsreserve of stakingswinst.
­
De te bedingen lijfrente moet dan voldoen aan de regels die gelden voor een verzekerde lijfrente. Het is niet mogelijk om bij de opvolgende onderneming een bancaire lijfrente te bedingen. Een bancaire lijfrente kan namelijk alleen bij een bank of een beleggingsinstelling worden aangekocht, niet bij een willekeurige overnemende partij….

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

DePensioenMakelaar.nl 24082011

 Laatste update: 24/08/2011 12:49.56