VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Geld naar de BV ? Goed vastleggen ! Geen leningsovereenkomst s opgesteld, geen aflossingschema en geen rentepercentage, dan sowieso informele storting ipv afwaardeerbare lening...

 

Het hof in Den Haag heeft beslist dat een DGA, een winkeleigenaar, geen geld aan zijn bv heeft geleend, maar slechts het eigen vermogen heeft aangezuiverd. De winkeleigenaar heeft via de stortingen op de rekening-courant niet geld aan de BV ter beschikking gesteld. Van een negatief resultaat uit een werkzaamheid op grond van een afwaardering van een door de stortingen ontstane vordering kan dan ook geen sprake zijn.


De winkeleigenaar stort in de jaren 2003-2004 103.750 in een bv, waarvan hij dga is. De bv drijft een winkel, die per 30 april 2005 is beëindigd. In zijn IB-aangifte voor het jaar 2005 verantwoordt hij een ‘negatief resultaat uit overige werkzaamheden’ van € 102.769 in verband met de stortingen in de bv. De inspecteur corrigeert die aangifte. Hij verhoogt het belastbaar inkomen uit werk en woning met € 102.769 en verlaagt het belastbaar inkomen uit ab met € 102.769.
­

Gerelateerd nieuws

Hof Den Haag oordeelt dat de winkeleigenaar geen geld aan de bv heeft geleend, maar slechts de vennootschap informeel voorzien heeft van eigen vermogen. Het hof stelt hierbij vast dat uit het vermogen van de bv, de belastbare winst van de bv en de stortingen door hem het beeld naar voren komt dat hij het door de geleden verliezen ontstane negatieve bedrijfsvermogen (deels) aanzuiverde via stortingen op de rekening-courant van de bv.
­
Verder merkt het hof nog op dat dit beeld wordt bevestigd doordat er geen leningsovereenkomst is opgesteld en er geen aflossingschema en geen rentepercentage was overeengekomen. Het gelijk is daarom nu dus aan de inspecteur.

 

Bron: Vakstudienieuws KluwerPlein 24082011

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 24/08/2011 10:54.14