VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Levensloop bij demotie en/of deeltijd werken

 

Een oudere werknemer spaart via de levensloopregeling om eerder met pensioen te gaan. Hij overweegt zijn laatste drie werkzame jaren minder te gaan werken.

 

Hierdoor zou hij niet meer voluit kunnen sparen, omdat hij zijn maxima al snel bereikt. Klopt dit?

Een werknemer mag per kalenderjaar maximaal 12% van zijn loon in dat jaar sparen. Als het levensloopsaldo aan het begin van het kalenderjaar 210% of meer is van het jaarloon over het voorgaande kalenderjaar, mag een werknemer dat jaar niet langer sparen in zijn levensloopregeling. Als de werknemer al jaren spaart waarbij het maximum is gebaseerd op een hoger loon, lijkt hij pech te hebben als hij minder gaat werken in aanloop naar zijn pensioendatum. Gelukkig is voor dergelijke situaties in de praktijk een oplossing geregeld.

In deeltijd gaan werken

Als een werknemer vooruitlopend op zijn pensioen in deeltijd gaat werken of een lager gekwalificeerde functie accepteert (demotie), mag u bij de bepaling van de maxima blijven uitgaan van zijn eerdere hogere loon. De loonsverlaging in verband met deeltijd of demotie moet dan wel plaatsvinden binnen tien jaar direct voorafgaand aan de pensioendatum in de pensioenregeling. Voorwaarde is bovendien dat ten minste 50% van de voorafgaande arbeidsduur feitelijk wordt gewerkt. Hij mag zijn uren dus halveren, maar mag niet minder dan de helft gaan werken om toch het hogere maximum aan te houden.


Andere reden
Als het loon om andere redenen wordt verlaagd, kan in de loop van het jaar blijken dat het maximum van 12% van het loon is overschreden. U moet het te veel gestorte bedrag dan in hetzelfde kalenderjaar terugbetalen aan uw werknemer en hierop loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden.

Bron: Elsevier / SalarisAdviseur 18 aug 2011 


DeHypothekenMakelaar.nl http://dehypothekenmakelaar.nl/Nieuws/2011/3822/levensloop%20bij%20demotie%20%20deeltijd%20werken/Laatste update: 23/08/2011 10:48.47