VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Restitutie overdrachtsbelasting <6wkn aanvragen !

Bij eigendomsoverdrachten die na 1 juli 2011 plaatsvinden zal de notaris direct de verlaagde overdrachtsbelasting rekenen. Maar voor woningen waarvan de transportakte is gepasseerd tussen 15 juni 2011 en 1 juli 2011 zal de notaris 6 % overdrachtsbelasting hebben ingehouden. Restitutie van de achteraf teveel betaalde overdrachtsbelasting vindt niet automatisch plaats. Nee, men moet een bezwaarschrift indienen bij de belastingdienst. De termijn voor dit bezwaarschrift is uiterlijk tot zes weken nadat de notaris de overdrachtsbelasting heeft betaald aan het Rijk. Dat moment kan per notaris verschillen. De ene notaris betaalt de overdrachtsbelasting op de passeerdatum, de ander doet dat op een later moment. Voor de exacte termijn waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden, is het dus belangrijk te weten wanneer de notaris de overdrachtsbelasting heeft afgedragen. Dien uw bezwaar dus zsm in en iom uw notaris !

Bron: SEH 17082011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 18/08/2011 13:33.01