VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

AFM € 30.000 boete op door colportagewet verboden Kredietbemiddeling

De AFM heeft eerder dit jaar een bestuurlijke boete in privé aan een bestuurder opgelegd. De boete van € 30.000 werd door de AFM opgelegd omdat de onderneming van de bestuurder de Colportagewet zou hebben overtreden. De Colportagewet is van toepassing op zowel het bemiddelen in consumptief- als in hypothecair krediet.

Artikel 6 Colportagewet
In artikel 6 van de Colportagewet is het verboden om in de uitoefening van een beroep of bedrijf door persoonlijk bezoek een consument te bewegen een krediet af te sluiten. Op dit verbod wordt in artikel 1 lid 3 van de Colportagewet een belangrijke uitzondering gemaakt. Het verbod is namelijk niet van toepassing als het persoonlijk bezoek aan de klant plaatsvindt in overwegende mate voortvloeiend uit een initiatief van de klant zelf.

Wanneer is er sprake van initiatief van de klant zelf?
In de praktijk kunnen discussies ontstaan over de vraag of het bezoek aan de klant thuis nu wel of niet in overwegende mate het gevolg is van het initiatief van de klant zelf.
Wanneer een klant een financiële dienstverlener belt met het verzoek hem thuis te bezoeken om te praten over een krediet dan is het duidelijk dat het initiatief in overwegende mate van de klant uitgaat. Allerlei mengvormen zijn echter denkbaar. Een onduidelijke situatie deed zich voor in de bovenstaande boete.

Globaal verliep het proces daar als volgt:

  • Namens de financiële dienstverlener werden consumenten ongevraagd gebeld en kreeg men het aanbod voor een gratis berekening of bestaande kredieten goedkoper konden worden overgesloten.
  • Nadat de informatie was verkregen voerde de financiële dienstverlener een toets uit bij het Bureau Krediet Registratie
  • Vervolgens werd de klant door de financiële dienstverlener geconfronteerd met de uitslag van de gemaakte berekening. Indien de financiële dienstverlener van oordeel was dat de bestaande kredieten goedkoper konden worden overgesloten, werd getracht een afspraak bij de klant thuis te maken.

In deze casus was het oordeel van de AFM dat hier sprake was van Colportage omdat het uiteindelijke bezoek niet in overwegende mate op initiatief van de consument zelf had plaatsgevonden.

Overeenkomsten in strijd met Colportagewet zijn vernietigbaar
Kredietovereenkomsten die in strijd met de Colportagewet tot stand komen, zijn op grond van artikel 23 van de Colportagewet vernietigbaar. Dit moet de kredietnemer binnen een jaar doen nadat de kredietgever de kredietnemer schriftelijk heeft gewezen op de mogelijkheid een beroep te doen op de vernietigbaarheid. Elke afspraak waarbij de financiële dienstverlener met de consument afspreekt dat deze een vergoeding moet betalen indien hij de vernietigbaarheid van de kredietovereenkomst inroept, is nietig.

 

Bron: SEH / AFM 18082011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 18/08/2011 13:21.25