VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Oud regime lijfrente toch laagste IB-heffing? Fiscus gunt rijke gepensioneerden flink voordeel ?

 

 

Door een ommezwaai van de Belastingdienst kunnen echtparen lijfrente-uitkeringen ten laste van de minstverdienende laten vallen. Op die manier betalen polishouders mogelijk slechts 15% belasting, in plaats van maximaal 52%. De Nederlandse Staat dreigt daardoor honderden miljoenen euro's aan belastinginkomsten mis te lopen.

Draai van de fiscus niet van ministerie ...

De vraag is nog of het voordeel voor de polishouders standhoudt. Binnen het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst deel van uitmaakt, is er veel discussie over de draai van de fiscus. 'Het gaat om een standpunt van de Belastingdienst, niet om een besluit van het ministerie', zo benadrukt een woordvoerder van het ministerie.

 

 

Bij een lijfrente leggen particulieren eenmalig of periodiek een bedrag in als aanvulling op hun pensioen. Die premie mag van de belasting worden afgetrokken. Na pensionering wordt het opgebouwde kapitaal omgezet in een jaarlijkse pensioenuitkering, die wel wordt belast.

 

 

Onbekend aantal Polissen?

De Belastingdienst zegt geen zicht te hebben op het aantal polissen dat is verkocht, maar verzekeraars schatten de totale waarde van de vrijvallende lijfrentepolissen op vele miljarden per jaar. De zogenoemde oudregimelijfrentepolissen dateren van vóór 1992. Ze werden voor het grootste deel afgesloten door mensen in de hoogste inkomensklasse, onder wie veel zelfstandigen. Het gaat vooral om pensioenaanvullingen van gepensioneerden. Die konden de inleg destijds aftrekken voor 72%, destijds het hoogste belastingtarief. Wie f 10.000 wegzette voor de oude dag betaalde f 2800 zelf, de rest kwam van de fiscus. De weggezette bedragen zijn inmiddels opgelopen tot forse kapitalen en komen nu tot uitkering. Voor deze oudregimelijfrentes is in een antimisbruikartikel vastgelegd dat die lijfrente-uitkering moet worden belast bij de partner met het hoogste inkomen.

 

Dit antimisbruikartikel was bedoeld om te voorkomen dat de partner met het laagste inkomen amper belasting over de uitkering zou gaan betalen.

 

Minstverdienende partner...

De kennisgroep verzekeringen van de Belastingdienst heeft na vragen van de private bank van ABN Amro in april echter geoordeeld dat de uitkering in sommige gevallen tóch aan de minstverdienende partner mag toevallen. Het geld moet dan tijdig in een polis volgens het nieuwe regime worden ondergebracht. (Reactie DePensioenMakelaar.nl ?!)

 

Gerry Dietvorst: 'onbegrijpelijk'...

Hoogleraar oudedagsvoorzieningen Gerry Dietvorst vindt het standpunt van de Belastingdienst onbegrijpelijk. 'Er zijn diverse rechtszaken over deze materie gevoerd en steeds blijft bij de rechter het antimisbruikartikel overeind. Dat haalt de Belastingdienst nu zelf onderuit.' De beslissing is mogelijk ingegeven door praktische redenen: in de aangifte is amper te achterhalen wie de premie voor oude lijfrentes heeft betaald en wie de uitkering krijgt.

 

 

Bron: FD Dinsdag 26 juli 07:26 Meer over dit onderwerp in FD Weekend, aanstaande zaterdag  © 2011 Het Financieele Dagblad

 

DePensioenMakelaar.nlLaatste update: 26/07/2011 12:19.10