VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Agrarische Maatschap vader zoon beoordeeld:  geen schenking

Een belastinginspecteur vindt dat een zoon een schenking van zijn vader heeft ontvangen omdat zijn vader een agrarische maatschap met hem is aangegaan. Hof Leeuwarden ziet dat niet zo en beslist dat de vader zijn zoon niet heeft bevoordeeld met het aangaan van een maatschap. Omdat bevoordeling niet aan de orde is, is er ook geen sprake van een schenking.

 

Maatschap van vader en zoon 01011995 - 31122003
De zoon gaat vanaf 1 januari 1995 een maatschap aan met zijn vader. Tot die datum heeft de vader de agrarische onderneming voor zijn eigen rekening gedreven. Wegens uittreding van de vader eindigt de maatschap op 31 december 2003. De zoon zet daarna het agrarische bedrijf voor eigen rekening en risico als eenmanszaak voort.

 

Aanslag schenkingsrecht 2007
In 2007 doet de zoon aangifte schenkingsrecht van nihil in verband met de ontbinding van de maatschap en het voortzetten van de onderneming. De zoon verzoekt om toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. De inspecteur legt een aanslag schenkingsrecht op van nihil maar een conserverende aanslag schenkingrecht van een totaalbedrag van € 151.501. In geschil is of de vader, door te kiezen voor het aangaan van een maatschap met zijn zoon, een schenking aan zijn zoon heeft verricht. Rechtbank Leeuwarden vindt van niet en vernietigt de conserverende aanslag.

Schenking door het aangaan van de maatschap
In hoger beroep stelt de inspecteur dat de zoon een schenking van zijn vader heeft ontvangen op het moment dat zijn vader besloot een maatschap met hem aan te gaan. Volgens de inspecteur stond de vader in 1994 voor de volgende keuzes: zijn onderneming vervreemden, zijn onderneming alleen voortzetten of zijn onderneming voortzetten binnen een maatschap met zijn zoon. Bij de vervreemding van de onderneming tegen de waarde in het economische verkeer zou de vader een zeer aanzienlijk bedrag ontvangen. Als de vader zou kiezen voor voortzetting van zijn eenmanszaak, zou hij niet verrijken en niet verarmen; alle toekomstige resultaten zouden hem dan volledig toe blijven komen.

Verarming en verrijking
Vader zou bij het aangaan van een maatschap met zijn zoon en de daarbij plaats te vinden inbreng van zijn onderneming niets ontvangen, terwijl hij wel toekomstige winsten met zijn zoon moet gaan delen. Door te kiezen voor het aangaan van de maatschap, zo stelt de inspecteur, vindt een verarming van de vader en een verrijking van de zoon plaats uit vrijgevigheid op het moment van aangaan van de maatschap.

 

Geen bevoordeling dus geen schenking 

Of er een schenking heeft plaatsgevonden hangt af van de vraag of er sprake is van een bevoordeling. Het hof beslist dat de vader zijn zoon niet heeft bevoordeeld door met hem een maatschap aan te gaan. In de enkele keuze van de vader voor het aangaan van een maatschap ligt niet een materiële bevoordeling van de zoon besloten. De inspecteur heeft dan ook deze keuze onterecht als schenking aangemerkt. Ook het daadwerkelijke aangaan van de maatschaps-overeenkomst met overnemingsbeding vormt geen bevoordeling van de zoon, aldus het hof.
­
De inspecteur erkent dat bij de uitoefening van het overnemingsbeding in 2003 geen bevoordeling heeft plaatsgevonden. Ter zitting kan hij echter niet aangeven waarom het aangaan van de overeenkomst met overnemingsbeding in 1995 en in het bijzonder het om niet verkrijgen van het melkquotum, wel tot een bevoordeling zou leiden. Ook kan de inspecteur niet aangeven welke waarde aan de eventuele bevoordeling is toe te kennen en hoe daarbij rekening gehouden zou moeten worden met de vele onzekerheden en de wil van partijen tot voortzetting van de onderneming. Verder is het zo dat de vader de stille reserves heeft voorbehouden en enkel het gebruik en genot van het merendeel van de activa heeft ingebracht. Ook daarin ligt dus geen directe bevoordeling van de zoon. Tot slot bevestigt het hof de uitspraak van de rechtbank. De
conserverende aanslag schenkingsrecht is terecht vernietigd.
­

Bron: Kluwer Plein 25072011

VerbijsterendAdvies.nl

Bijlagen:

 Laatste update: 25/07/2011 13:00.52