VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

EU-recht: Minstens 4 weken betaalde vakantie, minder dan 4 weken jaarlijkse vakantie bij ziekte is strijdig met EU-recht

 

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraken van 18 juli 2011 dat rechtspositieregelingen die bij ziekte de opbouw van het recht op vakantie beperken zonder minimum waarborg van vier weken, in strijd zijn met het EU-recht. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.


De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraken dat bepalingen in ambtenaarrechtelijke rechtspositieregelingen die de opbouw van het recht op vakantie beperken bij ziekte niet in overeenstemming zijn met artikel 7 van de Europese richtlijn 2003/88; althans voor zover daarbij niet is gewaarborgd dat de werknemer recht heeft op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken. Nu een werknemer naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep een rechtstreeks beroep kan doen op artikel 7 van die Europese richtlijn en een waarborg als hiervoor genoemd ontbreekt, zijn die bepalingen in strijd met het EU-recht.


De Centrale Raad van Beroep baseert zijn oordeel mede op de door het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) in zijn arrest van 20 januari 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 en C-520/06, NJ 2009, 252 gegeven uitleg aan artikel 7 van de richtlijn. Uit dat arrest van het Hof volgt dat artikel 7 van richtlijn 2003/88 zo moet worden uitgelegd dat deze bepaling aan alle werknemers ook bij ziekte per jaar een vakantie van in ieder geval vier weken met behoud van loon garandeert.
­
In de uitspraak in de zaak LJN
BR0265 gaat het om een rijksambtenaar op wie het Algemeen Rijksambtenarenreglement van toepassing is. De uitspraak in de zaak LJN BR0267 ziet op een gemeenteambtenaar en de uitspraak in de zaak LJN BR0268 heeft betrekking op een politieambtenaar.

 

Bron: KluwerPlein 25072011 / Rechtspraak /  Centrale Raad van Beroep

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 25/07/2011 13:04.25