VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Rechters kijken voortaan kritischer naar beslagverzoeken

 

Rechters kijken voortaan kritischer naar een verzoek tot het leggen van beslag. Met ingang van 1 juli 2011 gelden er striktere voorwaarden voor de onderbouwing van het verzoek door de aanvrager. De nieuwe regels moeten voorkomen dat er ten onrechte verlof wordt verleend door de rechter om beslag te mogen leggen.  

 

Wie beslag wil leggen, heeft een verlof van de rechter nodig. Als gevolg van wetgeving wordt dat verlof in vrijwel alle gevallen gegeven zonder dat degene ten laste van wie beslag gelegd, wordt gehoord. Toename van het aantal beslag-rekesten maakte aanpassing van de bestaande praktijkregels noodzakelijk.

 

Op 20 juni 2011 heeft het  Landelijk overleg van voorzitters van de rechtbanksectoren civiel en kanton (LOVCK) een aantal aanbevelingen aanvaard waardoor aan de onderbouwing van de verzoeken om beslag te mogen leggen, hogere eisen worden gesteld. De aanbevelingen omschrijven welke bewijsstukken bij een verzoek tot beslagverlof moeten worden gevoegd.

 

Daarbij wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen vorderingen uit hoofde van onbetaalde facturen, andere vorderingen uit overeenkomst en vorderingen uit onrechtmatige daad of andere grondslag.

 

Ook zal voortaan moeten worden vermeld of de vordering waarvoor men beslag wil leggen, wordt erkend of betwist en welk verweer wordt gevoerd. In het beslagrekest zal de verzoeker moeten motiveren waarom het beslag nodig is, waarom is gekozen voor beslag op de in het beslagrekest genoemde goederen en waarom niet een minder bezwarend beslagobject mogelijk is (bijvoorbeeld beslag op een onroerende zaak in plaats van derdenbeslag onder de bank).

 

De aanbevelingen gaan deel uitmaken van de beslagsyllabus,, een al bestaande openbare handleiding, die is te raadplegen op www.rechtspraak.nl. De nu aangenomen aanbevelingen zijn een reactie op het in opdracht van de Raad voor de rechtspraak uitgebrachte Conservatoir beslag in Nederland  van M. Meijsen en A.W. Jongbloed. 

 

Bron: Accountantsnieuws 06-07-2011 08:48 • Rechtspraak.nl

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 07/07/2011 12:31.27