VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Vitaliteitsplan verlaagt ontslagvergoeding

 

De (vitaliteits) plannen van het kabinet-Rutte om werkgevers en werknemers samen te laten sparen voor een individueel scholingspotje, in te zetten bij ontslag, leiden tot een verlaging van de ontslagvergoeding. Werknemers gaan zo via de loonruimte deels zelf sparen voor hun eventuele ontslag in de toekomst. Dat zeggen deskundigen op basis van de uitwerking van afspraken uit het pensioenakkoord, en dan met name het deel dat gaat over het aan het werk houden van oudere werknemers. Die uitwerking is deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Het kabinet wil dat werkgevers en werknemers collectief via cao-afspraken gaan sparen voor een zogenaamd 'individueel leerrecht'. Dat geld kan bij dreigend ontslag worden ingezet voor om- of herscholing of andere manieren om werknemers naar ander werk te helpen. Vakbonden hebben zich altijd verzet tegen invoering van een leerplicht.

 

Niet leren is straks verzwakte rechtspositie in ontslagzaken

Maar volgens Sjef de Laat, lid van de Kring van Kantonrechters die de hoogte van de ontslagvergoeding bepaalt, is het scholingspotje niet vrijblijvend. 'Werknemers die er geen gebruik van wensen te maken, hebben straks een verzwakte rechtspositie in ontslagzaken', aldus De Laat, die de maatregel ziet als een inspanningsverplichting voor werknemers om inzetbaar te blijven. Door het spaarpotje kan zodoende de ontslagvergoeding omlaag, stelt hij verder.

 

Ook Leonard Verburg, hoogleraar sociaal recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, interpreteert de plannen van minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als 'een gemeenschappelijk spaarpotje van werkgevers en werknemers om de ontslagvergoeding te verlagen'. Die vergoeding wordt nu nog volledig door de werkgevers betaald.

 

'Een extra financiële inzet'

In zijn brief aan de Tweede Kamer zegt Kamp zich te realiseren dat de introductie van het scholingsbudget 'een extra financiële inzet' van werkgevers en werknemers vraagt die hij wil ondersteunen. Hoe is nog onduidelijk. In de brief aan de Kamer wordt niet gerept van een verlaging van de ontslagvergoeding.

 

Het kabinet heeft met gedoogpartner PVV afgesproken dat het deze kabinetsperiode niet zal tornen aan het ontslagrecht, maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken moeten de maatregelen 'zo snel mogelijk' ingaan.

 

Extra druk

Volgens Leo Hartveld van de vakcentrale FNV komt het individueel scholingspotje 'nooit in de plaats van de reguliere ontslagbescherming', maar hij bestrijdt niet dat de ontslagvergoeding als gevolg verlaagd kan worden. 'Als we erin slagen veel mensen van werk naar werk te helpen, voorkomt dat ontslagen en dus ook de schade die daardoor ontstaat. Die schade hoeft dan ook niet te worden gecompenseerd', aldus Hartveld.

 

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zegt in een reactie op de plannen van Kamp moeite te hebben met de financiering ervan 'als dat extra druk geeft op de ruimte die werkgevers beschikbaar stellen voor loon en arbeidsvoorwaarden'. Met het pensioenakkoord is afgesproken dat pensioenpremies niet meer zullen stijgen waardoor eventuele toekomstige pensioengaten ook binnen deze ruimte moeten worden opgevangen.

 

Bron: FD / Ariane Kleijwegt  donderdag 07 juli 2011, 00:00

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 07/07/2011 12:15.34