VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Hoofdlijnen Vitaliteitspakket openbaar

 

Samenvatting

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 juli 2011 aan de Tweede Kamer een brief toegezonden met daarin de hoofdlijnen van het al eerder aangekondigde Vitaliteitspakket. Enkele hoofdlijnen betreffen de volgende: bedrijven krijgen een mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van 55-plussers; de bestaande ouderenkorting en doorwerkbonus worden omgezet in één werkbonus voor 62-plussers; de fiscale aftrekdrempel voor scholingsuitgaven gaat omlaag; de scholing vanuit sectorale scholingsfondsen (O&O-fondsen) wordt verbreed naar andere sectoren; er komt een nieuwe spaarregeling waarmee deelnemers een financiële buffer kunnen opbouwen om bijvoorbeeld de overgang naar een andere baan zo soepel mogelijk te laten verlopen. De levensloopregeling en de spaarloonregeling worden afgebouwd en afgeschaft. Het kabinet wil dat sociale partners afspraken maken over een ‘van-werk-naar-werk-budget’ voor werknemers. Dit helpt werknemers die met ontslag bedreigd worden om via scholing een nieuwe baan te vinden. De insteek is dat het budget binnen de bedrijfssectoren gezamenlijk worden gefinancierd en in cao’s worden vastgelegd, zodat deze kosten bij ontslag collectief op sectorniveau worden gefinancierd. De preciezere invulling van het pakket wordt overigens op Prinsjesdag bekendgemaakt. De beoogde invoeringsdatum van het Vitaliteitspakket is 1 januari 2012.

 

Volledig artikel

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 juli 2011 aan de Tweede Kamer een brief toegezonden met daarin de hoofdlijnen van het al eerder aangekondigde Vitaliteitspakket. De hoofdlijnen betreffen de volgende:

  • Voor bedrijven komt een mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van 55-plussers. De mobiliteitsbonus is hoger voor het aannemen van een oudere uitkeringsgerechtigde.
  • De bestaande financiële prikkels voor ouderen om langer door te werken - ouderenkorting en doorwerkbonus - worden omgezet in één werkbonus voor 62-plussers.
  • De fiscale aftrekdrempel voor scholingsuitgaven gaat omlaag.
  • De scholing vanuit sectorale scholingsfondsen (O&O-fondsen) wordt verbreed naar andere sectoren.
  • Sociale partners en scholingsfondsen krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van de Europese subsidieregeling ESF om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
  • Er komt een nieuwe spaarregeling waarmee deelnemers een financiële buffer kunnen opbouwen om bijvoorbeeld de overgang naar een andere baan zo soepel mogelijk te laten verlopen. De levensloopregeling en de spaarloonregeling worden afgebouwd en afgeschaft. De inleg in de spaarloonregeling stopt al per 1 januari 2012. Het kabinet komt met een overgangsregeling voor de bestaande levensloopregeling.
  • Het kabinet wil dat sociale partners afspraken maken over een  ‘van-werk-naar-werk-budget’ voor werknemers. Dit helpt werknemers die met ontslag bedreigd worden om via scholing een nieuwe baan te vinden. De insteek is dat het budget binnen de bedrijfssectoren gezamenlijk worden gefinancierd en in cao’s worden vastgelegd, zodat deze kosten bij ontslag collectief op sectorniveau worden gefinancierd. Het komende jaar wil het kabinet hierover afspraken maken met de sociale partners.
  •  

Ook overheidswerkgevers kunnen gebruikmaken van de maatregelen uit het Vitaliteitspakket. Het doel is dat de arbeidsmarktpositie van alle oudere werknemers op den duur normaliseert en dat zij zonder steun van de overheid kunnen concurreren op de arbeidsmarkt. Daarom zullen in 2020 in beginsel alle maatregelen uit het Vitaliteitspakket tegen het licht worden gehouden. De precieze invulling van het pakket wordt overigens op Prinsjesdag bekendgemaakt. De beoogde invoeringsdatum van het Vitaliteitspakket is 1 januari 2012.

 

Bron: PWC5 juli 2011  / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 4-7-2011, nr. ASEA/SAS/2011/11971.

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 06/07/2011 09:42.18