VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Overdrachtsbelasting woningen van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 omlaag van 6% naar 2%

4 juli 2011

Samenvatting

Het kabinet heeft op 1 juli 2011 besloten om de overdrachtsbelasting over de verkrijging van woningen voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 te verlagen van 6% naar 2%. Het moment van de juridische overdracht -het tekenen van de overdrachtsakte bij de notaris- is daarbij bepalend. Deze maatregel geldt niet alleen voor de hoofdwoning, maar geldt voor alle soorten woningen, zoals een tweede woning, recreatiewoning, verhuurde woning of tijdelijk leegstaande woning. Het verlaagde tarief geldt ook voor de ondergrond van de woning, de tuin en aanhorigheden zoals serres, schuren, garages en parkeerplaatsen voor zover deze aanhorigheden maar op hetzelfde perceel staan als de woning. Het kabinet financiert de verlaging met enkele maatregelen. Het betreft: de invoering van een bankenbelasting, een grondslagverbredende maatregel in de vennootschapsbelasting (de beperking van een excessieve renteaftrek voor overnameholdings, het zogeheten Bosalgat), de beëindiging van de inleg in de spaarloonregeling per 1 januari 2012 (ten behoeve van de invoering van de vitaliteitsregeling) en de ‘enveloppe Regeerakkoord (in verband met de verhoging van de assurantiebelasting).

Volledig artikel

Het kabinet heeft op 1 juli 2011 besloten om de overdrachtsbelasting over de verkrijging van woningen voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 te verlagen van 6% naar 2%. Het moment van de juridische overdracht -het tekenen van de overdrachtsakte bij de notaris- is daarbij bepalend.
 
Werkingssfeer

Deze maatregel geldt niet alleen voor de hoofdwoning, maar geldt voor alle soorten woningen, zoals een tweede woning, recreatiewoning, verhuurde woning of tijdelijk leegstaande woning. Het verlaagde tarief geldt ook voor de ondergrond van de woning, de tuin en aanhorigheden zoals serres, schuren, garages en parkeerplaatsen voor zover deze aanhorigheden maar op hetzelfde perceel staan als de woning. Ook onroerende zaken met een gemengd woon- en bedrijfsbestemming komen voor het woongedeelte in aanmerking voor de verlaging. Als de oppervlakte van een onroerende zaak (nagenoeg) geheel (dat wil zeggen 90% of meer) bestemd is voor bewoning, geldt het verlaagde tarief voor de gehele onroerende zaak. Ook de verkrijging van aandelen in een zogeheten onroerendezaaklichaam valt onder het verlaagde tarief, namelijk voor zover de waarde van de aandelen betrekking heeft op de waarde van woningen van dat lichaam.
 
Financiering

Het kabinet financiert de tijdelijke verlaging met enkele maatregelen. Het betreft:

- de invoering van een bankenbelasting. Deze belasting is bedoeld om de financiële stabiliteit in de bankensector in Nederland te verbeteren en daarmee de kans dat een bank beroep moet doen op overheidssteun zo veel mogelijk te verkleinen.

- een grondslagverbredende maatregel in de vennootschapsbelasting (de beperking van een excessieve renteaftrek voor
overnameholdings, het zogeheten Bosalgat). Het Belastingplan 2012 zal de precieze invulling van deze maatregel bevatten.

- de beëindiging van de inleg in de spaarloonregeling per 1 januari 2012 (ten behoeve van de invoering van de
vitaliteitsregeling. De spaarloonregeling en de levensloopregeling houden op te bestaan en gaan op in de vitaliteitsregeling. Op zijn vroegst gaat dit gebeuren op 1 januari 2013.

-  de ‘enveloppe Regeerakkoord (in verband met de verhoging van de assurantiebelasting). 
 
Bron: PWC / Ministerie van Financiën, 1-7-2011, nrs. BLKD 20/111 en AFEP/U217.

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 05/07/2011 10:10.43