VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Ontslag altijd aanvechten ! Ook ontslag op bedrijfseconomische gronden

 

Zelfs indien een werkgever aantoont dat er van bedrijfseconomische omstandigheden sprake is, kan de rechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afwijzen.  Als je werkgever in slecht vaarwater terecht is gekomen, dan kan een reorganisatie ervoor zorgen dat het bedrijf financieel sterker wordt. Zo’n reorganisatie kan ertoe leiden dat je werkgever voor één of meerdere werknemers ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt bij de kantonrechter. Deze ontslagvorm wordt een ontbinding op bedrijfseconomische gronden genoemd. Doorgaans is er in deze procedure geen ruimte voor een ontslagvergoeding.

Aantonen van penibele bedrijfssituatie
Het is niet zo dat een dergelijk ontbindingsverzoek altijd door de kantonrechter wordt toegewezen. Een werkgever dient namelijk aan te tonen dat er daadwerkelijk van een bedrijfeconomische teruggang sprake is, en met bewijs te komen indien de werknemer betwist dat het noodzakelijk is dat hij als gevolg daarvan zijn baan dient te verliezen. Indien de werkgever zijn slechte financiële situatie niet kan aantonen, zal een rechter het ontbindingsverzoek afwijzen.

 

Ruime beoordelingsvrijheid rechter
Zelfs in het geval dat het financieel slecht gaat met het bedrijf, is de rechter nog niet verplicht het verzoek toe te wijzen. Het belang van de werknemer bij behoud van zijn baan kan zwaarder wegen. Dat bleek bijvoorbeeld uit een recente zaak waarin een familiebedrijf gespecialiseerd in staalbouw de rechter verzocht het arbeidscontract te beëindigen van een 53-jarige werknemer na een 37-jarig dienstverband. De werknemer betwistte dat de positie van het bedrijf zo drastisch was, dat hij zijn baan moest verliezen.

 

Belang werknemer prevaleert
Hoewel de rechter het een lastige zaak vond, wees hij het verzoek af. Weliswaar was duidelijk dat het bedrijf niet in een goede positie verkeerde, het verlies van zijn baan zou voor de oudere werknemer echter tot gevolg hebben dat hij met zijn fysieke beperkingen, leeftijd en eenzijdige arbeidsverleden nooit meer aan het werk zou komen.

Daarbij hield de rechter er ook rekening mee dat het om een relatief groot bedrijf ging met meer dan 50 werknemers, de salariskosten van de werknemer betrekkelijk gering waren en de voormalige directeur had toegezegd dat de man 'altijd zou mogen blijven'. ….

Als je bent ontslagen of er is sprake van dreigend ontslag, laat je dan dus niet zo maar het bos insturen!
Bron: Jurofoon 27 juni 2011 /  Rechtbank Almelo, sector kanton, 15 maart 2011, LJN BP7890

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 30/06/2011 14:19.52