VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Concurrentiebeding na wijziging arbeidsovereenkomst

Sommige kantonrechters oordelen dat een concurrentiebeding steeds opnieuw schriftelijk overeengekomen moet worden. Maar van het hof Leeuwarden hoefde dat niet: het ging in dit geval niet om een nieuwe arbeidsovereenkomst maar om wijziging van de bestaande overeenkomst. Het blijft ook met deze uitspraak nog steeds onduidelijk of het beding altijd opnieuw schriftelijk vast gelegd moet worden. Een goede redactie van het overeengekomene lijkt in ieder geval wel van belang!

 

De situatie
Een technisch adviseur buitendienst neemt na bijna 7 jaar ontslag. De werkgever spreekt hem aan op nakoming van het concurrentiebeding dat in zijn eerste tijdelijke contract is overeengekomen. De  opeenvolging van contracten ziet er als volgt uit:

  • 1 september 2003: half jaar contract met een concurrentiebeding.
  • 27 februari 2004: Verlenging voor zes maanden d.m.v. een schriftelijke 'aanvulling op de arbeidsovereenkomst' met de vermelding dat de overige bepalingen van de arbeidsovereenkomst ongewijzigd blijven.
  • 20 augustus 2004: Omzetting naar een contract voor onbepaalde tijd, op dezelfde manier als de verlenging.
  • 1 augustus 2010: de werknemer neemt ontslag en treedt in dienst als verkoopleider bij een ander bedrijf.  

Bij de kantonrechter
De werkgever vordert in een kort geding nakoming van het concurrentiebeding. De werknemer stelt daar tegenover dat het concurrentiebeding überhaupt niet meer geldig is omdat het niet opnieuw schriftelijk is overeengekomen. De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van concurrentie omdat het om een ander soort bedrijf gaat, en wijst de vordering af. De werkgever gaat in hoger beroep.

Het oordeel
De rechter oordeelt dat het concurrentiebeding nog gewoon geldig is.
Concurrentiebeding geldig na omzetting tijdelijk naar vast De partijen hebben met het document 'aanvulling op de arbeidsovereenkomst', dat door de werknemer ondertekend is, niet beoogd een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan maar de bestaande overeenkomst op de onderdelen tijdsduur en salaris te wijzigen. Ook is in het document uitdrukkelijk bepaald dat de overige bepalingen van de arbeidsovereenkomst ongewijzigd blijven.
Het concurrentiebeding is ook niet zwaarder gaan drukken door de wijziging. Het opnieuw vastleggen van het concurrentiebeding was daarom volgens het hof niet nodig.
Het hof overweegt daarbij ook nog dat na een verlenging van een tijdelijk contract, een omzetting van tijdelijk naar vast, met een bescheiden salarisverhoging bij goed functioneren in de lijn der verwachtingen ligt.

Concurrentie?
In de uitspraak wordt uitgebreid ingegaan op de vraag of er sprake is van concurrentie, en zo ja, in hoeverre dat bedreigend is voor de ex-werkgever. Ook worden de belangen van de partijen tegen elkaar afgewogen.

 

De kortgedingrechter komt tot de conclusie dat de kans groot is dat de bodemrechter het concurrentiebeding zal vernietigen. Het belang van de werkgever is vrij gering en de werknemer is er met zijn nieuwe baan qua functie en inkomen flink op vooruit gegaan waardoor zijn belang een stuk zwaarder weegt dan dat van de werkgever.

 

Bron: 28-jun 2011 P&OActueel  Door mr. Ingrid Kooijman

LJN BJAR 2011/89 Hof Leeuwarden Concurrentie na wijziging contract  Hoger beroep 22 februari 2011

Zie ook:

Concurrentiebeding bij contractwijziging altijd opnieuw vastleggen
> Concurrentiebeding ook geldig na omzetting contractLaatste update: 29/06/2011 10:45.40