VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Pensioenafspraken op een rij

Werkgevers, vakbeweging en kabinet zijn het vrijdag eens geworden over het nieuwe pensioenstelsel. Zo gaat de pensioenleeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar. Ook wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In dit bericht staan de belangrijkste punten op een rij.

Het volgende is afgesproken:
 • De AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd gaan in 2020 van 65 naar 66 jaar.
 • De pensioenleeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting en stijgt daardoor in 2025 naar 67 jaar.
 • Het blijft mogelijk eerder te stoppen met werken, maar dan wordt de AOW-uitkering met 6,5 procent gekort voor ieder jaar dat iemand eerder stopt.
 • Als mensen langer doorwerken dan de vastgestelde AOW-leeftijd, krijgen ze juist een toeslag van 6,5 procent op de uitkering.
 • De AOW gaat vanaf 2013 bovenop de inflatie 0,6 procent extra omhoog. Dat moet ook mensen met een laag inkomen in staat stellen ervoor te kiezen eerder met pensioen te gaan.
 • Vanaf 2020 komt er voor lagere inkomens een extra ouderenkorting van maximaal 300 euro per jaar.
 • De hoogte van het pensioen bij het beëindigen van de loopbaan wordt minder gegarandeerd en meer afhankelijk van de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen.
 • De pensioenpremies worden gestabiliseerd. Ze zullen in principe niet meer verder stijgen, maar blijven gelijk ook in vette tijden voor de pensioenfondsen.
 • Vanaf 2013 worden de belastingvoordelen voor het sparen voor extra pensioen beperkt.
 • Afspraken die ouderen stimuleren langer door te werken. Zo komt er een bonus voor werkgevers als zij oudere werknemers in dienst nemen.
 • De verlengde WW-uitkering voor oudere werklozen (IOW) blijft tot 2020 open als een bruggetje naar hun pensioen, omdat de kansen voor oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt nog altijd klein zijn.
[ Bron: ANP ]


Pensioenakkoord 2011

Het kabinet is blij met het pensioenakkoord wat deze dagen is afgesloten met de sociale partners. Bij de vakbond FNV ligt dat anders: daar is het akkoord omstreden en zijn veel leden ertegen. Kan voorzitter Agnes Jongerius deze deal aan haar achterban verkopen, is nu de grote vraag. En zo nee, wat zijn de consequenties?

'Het wordt in elk geval heel spannend,' zegt economieredacteur Elsbeth Stoker van de Volkskrant. Het laatste woord over het regeerakkoord is aan de FNV-leden, die in een referendum hun mening mogen geven. 'Als Jongerius wordt teruggefloten, zal het voor haar heel moeilijk worden om aan te blijven. Ze heeft wel vaker referenda overleefd, maar deze keer is FNV Bondgenoten wel heel stellig in haar verzet tegen het akkoord.'

Bondgenoten
FNV Bondgenoten - dat bijna eenderde van alle FNV-leden vertegenwoordigt - kondigde eerder aan zijn leden te adviseren tegen te stemmen. De voorzitter van FNV Bondgenoten, Henk van der Kolk, wilde dat Jongerius ervoor zou zorgen dat het akkoord op essentiële punten zou worden gewijzigd, maar dat is haar niet gelukt. Dat viel ook te verwachten: over de teksten van het huidige akkoord is immers al een jaar onderhandeld.

Volgens Stoker zullen de overlevingskansen van Jongerius sterk afhangen van twee andere bonden: Abvakabo en FNV Bouw. Die komen later deze maand met een advies aan hun leden. 'Deze twee bonden zijn een stuk gematigder. Als zij het akkoord goedkeuren, wordt de kans dat Jongerius kan aanblijven een stuk groter.'

Bij het andere scenario, een duidelijk 'nee' van deze bonden, wordt het nog veel spannender. 'Dan komen veel FNV-leden voor de keuze te staan: kies ik voor Henk of voor Agnes.' Eind deze maand heeft Jongerius waarschijnlijk meer zekerheid over haar toekomst als FNV-voorzitter.

 

Bron: 11062011 Volkskrant

DeHypothekenMakelaar.nl

 

Reacties pensioenakkoord: 'solide akkoord'

DEN HAAG – Voor de gepensioneerden van vandaag, morgen en overmorgen zijn solide pensioenafspraken gemaakt. Dat zei minister Henk Kamp van Sociale Zaken vrijdag 10062011 nadat hij het met werkgevers en de vakbeweging eens werd over de aanpassingen in het pensioenstelsel.

Zie ook:

·                                 Pensioenakkoord is rond

Met het nieuwe akkoord is het pensioenstelsel beter opgewassen tegen de stijgende levensverwachting, de vergrijzing en de schokken op de financiële markten, zei Kamp.

Ook ligt er een uitgewerkt plan om werknemers op hogere leeftijd aan het werk te houden. "We moeten voor elkaar krijgen dat mensen langer doorwerken”, aldus Kamp. Hij werkt nog aan maatregelen om dit extra te bevorderen, zoals een bonus voor werkgevers als zij oudere werknemers langer in dienst houden.

Premielasten
Na lastige onderhandelingen ligt nu een pensioenakkoord voor, zei VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes vrijdag. "We hebben de grenzen van de polder opgezocht”, aldus de werkgeversvoorman. "Maar er zijn fundamentele wijzigingen in het stelsel aangebracht, dat hebben we nooit eerder meegemaakt.”

Wientjes benadrukte dat werkgevers de afgelopen jaren fors meer hebben meebetaald aan de pensioenen. In totaal stegen de premielasten van 9 naar 24 miljard euro. "De laatste tijd ontstond het beeld dat wij niet meer zouden betalen, dat is onjuist.”

Iedereen beter af
We hebben een jaar lang hard gebikkeld voor dit akkoord, zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius vrijdag. "Het akkoord resulteert in een goede oudedagsvoorziening voor iedereen.”

De vakbondsvrouw benadrukt dat mensen met het akkoord beter af zijn, dan wanneer het kabinet de problemen in het huidige stelsel zou oplossen. "Zonder akkoord zou iedereen pas op 66-jarige leeftijd AOW krijgen. Met onze plannen is er keuzevrijheid om eerder te stoppen.”

Kansen ouderen
Het succes van het pensioenakkoord "staat of valt” volgens CNV-voorzitter Jaap Smit met de kansen voor ouderen om ook echt langer door te werken. Dat zei Smit vrijdag.

Volgens de CNV-voorzitter is het nodig dat mensen langer doorwerken vanwege de vergrijzing, want er zijn steeds meer gepensioneerden ten opzichte van werkenden. "Maar dan moeten mensen ook de kans krijgen om door te werken”, stelde hij.

Nu zijn werkgevers vaak nog te huiverig om ouderen in dienst te nemen en te houden. Volgens hem staan in het pensioenakkoord ook belangrijke afspraken over het vergroten van de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

  vrijdag 10 juni 2011 | 08:53 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 10 juni 2011 | 10:57


© Eindhovens Dagblad 2011, op dit artikel rust copyright.

 Laatste update: 20/06/2011 10:51.03