VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Gesteggel over ontslagvergoeding na arbeidsongeschikt . ...

 

Het hof maakt definitief een einde aan een slepende procedure met het oordeel dat het ontslag van de werknemer geen verband houdt met de bedrijfseconomische situatie maar met zijn volledige arbeidsongeschiktheid. Daarom komt hem geen sociaal plan of vergoeding toe.

Een machinebrander met een dienstverband sinds 1974 overkomt in 1989 arbeidsongeval. Hierdoor is hij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geworden. In 2001 valt hij uit wegens rugklachten maar het is niet vast komen te staan dat het ongeval daar ook de oorzaak van is. Enkele korte momenten heeft de werknemer geprobeerd zijn werk te hervatten maar in mei 2003 wordt door een arbeidskundige vastgesteld dat hij alleen voor ander werk nog geschikt was. Gedeeltelijke werkhervatting voor aangepaste werkzaamheden was volgens de werkgever niet mogelijk. Het CWI verleent in 2004 toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid. Om die reden valt de werknemer niet onder het sociaal plan van de onderneming in verband met een reorganisatie. In 2005 stelt het UWV GAK met terugwerkende kracht ingaande in 2002 vast dat de werknemer voor 80-100% arbeidsongeschikt is.

 

Voorgaande procedures
De werknemer vordert eerst een schadevergoeding van bijna € 50.000 wegens kennelijk onredelijk ontslag. De kantonrechter heeft die vordering in 2006 afgewezen. In hoger beroep heeft het hof anders geoordeeld: de werknemer kreeg een vergoeding van bijna € 27.000 toegekend. De Hoge Raad heeft deze uitspraak vervolgens vernietigd en nu moet een ander hof de zaak opnieuw beoordelen. Daarbij moeten de overwegingen van de Hoge Raad worden meegenomen.

 

De vordering
In deze zaak bij het hof vordert de werknemer nog ongeveer € 20.000. Hij stelt onder meer dat hij niet wegens blijvende arbeidsongeschiktheid is ontslagen maar omdat het ontslag de werkgever, gezien de bedrijfseconomische situatie, beter uit kwam. Het ontslag hield dus verband met de reorganisatie en daarom kwam hij in aanmerking voor een vergoeding uit het sociaal plan.

 

Het oordeel
Het hof wijst de vordering van de werknemer af. Het ontslag is wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gegeven. Er is geen verband met de werkzaamheden of sprake van bijkomende omstandigheden die het ontslag kennelijk onredelijk maken. Voor de werknemer waren eenvoudigweg geen passende functies meer voorhanden omdat hij nagenoeg volledig arbeidsongeschikt was. Het sociaal plan was bedoeld voor werknemers die als gevolg van teruglopend werk hun baan verloren. Ook door de werknemer gestelde druk die op hem zou zijn uitgeoefend bij de onderhandelingen over re-integratie acht het hof niet aannemelijk. De argumenten dat de werknemer een beperkte opleiding heeft genoten, eenzijdige werkervaring heeft en een slechte positie op de arbeidsmarkt tellen niet mee omdat er van moet worden uitgegaan dat hij nooit meer aan het arbeidsproces zal deelnemen.

 

Bron: P&OActueel 2 reacties 24-mei 2011 LJN BQ2709 Gerechtshof Amsterdam Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid
Hoger beroep 27 april 2011 Door mr. Ingrid Kooijman »

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 26/05/2011 10:03.24