VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

ABN, ING en Rabo gevaar voor Nederland ?!

Het balanstotaal van de grote Nederlandse banken is bijna vijf keer zo groot als het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Dat maakt ons land zeer gevoelig voor financiële risico's. 'We zouden maatregelen moeten nemen om die risico's in te dammen', zegt hoogleraar Harry Huizinga van Tilburg University, die samen met Asli Demiregüc-Kunt van de Wereldbank onderzoek deed naar de prestaties van banken.

Het nut van banken die groot zijn ten opzichte van de nationale economie is volgens de onderzoekers twijfelachtig. 'Ze zijn minder rendabel dan banken die relatief beperkter van omvang zijn, onder meer omdat hun financieringskosten hoger zijn. Als ze in de problemen komen, lopen deze banken het risico te groot te zijn om nog te kunnen worden gered door hun nationale overheid. Voor dat risico betalen ze op de geld- en kapitaalmarkten een extra premie.'

Huizinga  en Demireguc-Kunt onderzochten gegevens over de jaren 1991-2009 van een grote groep banken uit tachtig landen. In principe doen grote banken het beter dan kleine banken, maar de schaalvoordelen slaan om in het tegendeel op het moment dat het balanstotaal van een bank groter wordt dan ongeveer 17 procent van het bruto binnenlands product  van het land waar de bank gevestigd is.

Grote banken zijn van vitaal belang voor de nationale economie en daarom worden ze vaak gekenschetst als 'too big to fail'; overheden zouden zich het niet kunnen permitteren zo'n bank failliet te laten gaan. Het bankmanagement komt dan in de verleiding grotere risico's te nemen: als het mis gaat, is er altijd nog een vangnet….

 Huizinga en Demiregüc-Kunt wijzen op een tweede gevaar van relatief grote banken: ze kunnen 'too big to save' zijn; de nationale economie zou bezwijken onder de lasten van de reddingsoperatie, zoals nu praktisch in Ierland is gebeurd. Dat dit een reëel gevaar is, blijkt uit de hogere risicopremies die relatief grote banken voor hun financiering betalen.

Huizinga: 'Het doet er dus niet alleen toe hoe groot een bank is in absolute zin. Een bank van een bepaalde omvang kan het uitstekend doen in de Verenigde Staten, terwijl een bank met dezelfde omvang slechte resultaten kan boeken in Nederland. Dat maakt het nut van dergelijke banken betwistbaar. Het bankmanagement is de enige partij die profiteert van de zeer grote omvang, omdat beloningssystemen daarop zijn afgestemd. De aandeelhouders worden benadeeld.'

Het balanstotaal van de grote Nederlandse banken is bijna vijf keer zo groot als het Nederlandse bbp. ABN Amro, ING en de Rabobank hebben alle drie balanstotalen die groter zijn dan het bbp. Huizinga: 'Dat maakt ons land zeer gevoelig voor deze risico's. We zouden maatregelen moeten nemen om die risico's in te dammen. Andere Europese landen met dit probleem zijn Groot-Brittannië en Zwitserland. Bij de Britten woedt op dit moment de discussie welke maatregelen gepast zijn. Zwitserland heeft voor zijn grote banken al veel zwaardere kapitaalseisen ingevoerd. Nederland moet nu ook tot actie overgaan.'

Bron: InFinance 24052011

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 24/05/2011 10:36.07