VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Grenzen aan doorbetalingsplicht ziekengeld

 

Verwijtbaar gedrag van de werknemer kan de plicht van de werkgever/eigenrisicodrager om ziekengeld door te betalen na afloop van het dienstverband beperken.

 

De situatie

Een monteur met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 1 oktober, meldt zich op 28 september, twee dagen voor het einde van zijn contract, ziek. De bedrijfsarts acht hem volledig arbeidsgeschikt voor het aangepaste werk dat de werkgever heeft voorgesteld.


Op 30 september meldt de werknemer dat hij dat aangepaste werk niet gaat doen omdat hij eerst nog drie weken rust wil. Na dit gesprek bevestigt de werkgever per brief nog eens dat het contract nog steeds eindigt op 1 oktober. De werkgever stopt de betaling van de ZW-uitkering omdat de werknemer zich niet aan de ziekteverzuimregels heeft gehouden. De werknemer schakelt het UWV in voor een deskundigenoordeel. Het oordeel luidt dat de werkgever als eigenrisicodrager het ziekengeld voor de werknemer moet betalen, en dat de werknemer op 30 september niet geschikt was om zijn eigen werk te doen, maar wel voor de aangeboden aangepaste werkzaamheden.

 

Eerste procedure

De kantonrechter heeft de werkgever bij verstek veroordeeld tot betaling van 91% van € 490,- bruto per week.

 

De vordering

De werkgever is niet gehoord in de eerste procedure en is het ook niet eens met de beslissing. Hij vordert nietigverklaring van het vonnis en afwijzing van de vordering. De werknemer heeft zich niet gehouden aan de ziekteverzuimvoorschriften en heeft niet meegewerkt aan zijn re-integratie. Voorafgaand aan het spreekuur op 29 september bij de bedrijfsarts, heeft de arbodienst twee keer tevergeefs geprobeerd een afspraak te maken met de werknemer maar de werknemer was niet thuis. Daarnaast heeft de werknemer het goedgekeurde aangepaste werk geweigerd.

 

Het oordeel

De kantonrechter stelt de werkgever in het gelijk. Op grond van artikel 7:629 lid 3d BW komt de werknemer geen loon toe als hij zonder goede reden weigert mee te werken. Dit volgt ook uit artikel 30 en 45 van de Ziektewet. Op de zitting wordt een discussie gevoerd óf er wel passende vervangende werkzaamheden zijn aangeboden. De kantonrechter oordeelt dat mede gezien het advies van de arts het voor de hand ligt dat aangepast werk is aangeboden door de werkgever. De werknemer heeft dit ook onvoldoende tegengesproken. Al met al heeft de werknemer geen recht op ziekengeld en wordt hij veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.


Bron: P&O Actueel mr. Ingrid Kooijman >> 17 mei 2011 LJN BP7646 Kantonrechter Haarlem Eigenrisicodrager ZW  Eerste aanleg – verzetprocedure  3 februari 2011

 

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 

 Laatste update: 17/05/2011 10:05.00