VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Calcasa voorspelt daling Nederlandse woningprijzen

Delft, 11 mei 2011 - De dip die de woningmarkt in 2009 ondervond gaat in 2012 op herhaling. In 2009 daalde de gemiddelde woningwaarde toen fors met meer dan - 3,5% op jaarbasis. Een nieuw ontwikkeld wetenschappelijk prognosemodel laat zien dat in het eerste kwartaal van 2012 de huizenprijzen al gaan dalen met -2,9% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. Calcasa, een onafhankelijke technologiebedrijf gespecialiseerd in de waardering van onroerend goed, voorspelt dit in zijn Calcasa Wox kwartaalrapport van Q1 2011.

De voorspellingen zijn berekend door een prognosemodel met diverse voorspellende parameters, zoals de waargenomen prijsontwikkelingen, de verandering in transactievolumes en de relevante macro-economische kengetallen. De woningmarkt kenmerkte zich in 2010 door gelijkblijvende tot licht dalende woningprijzen. Na een positieve prijsontwikkeling (+1,3%) in het eerste kwartaal van 2011 leek het de goede kant op te gaan met de Nederlandse woningmarkt. Echter, de stijgende hypotheekrente en een blijvend laag consumentenvertrouwen maken in 2012 een einde aan deze positieve ontwikkelingen. Bas Meeuwissen, onderzoeker bij Calcasa: “De positieve ontwikkeling van afgelopen kwartaal zal, naar verwachting, na het tweede kwartaal ten einde komen en overslaan in een prijsdaling. De verwachting is dat de landelijke woningprijs zich voor het aankomend kwartaal nog wel positief zal ontwikkelen.”

Regioverschillen
Voor wat betreft de regionale jaarvoorspelling van de woningprijsontwikkeling heeft Calcasa uiteenlopende verwachtingen. Voor West-Nederland is de voorspelling het meest positief: daar is de verwachting dat de woningprijs met +1,7% zal toenemen ten opzichte van het prijsniveau in het tweede kwartaal 2010. De voorspelling is het minst gunstig voor Noord-Nederland: daar zal de gemiddelde woningprijs met -0,6% afnemen. In Oost-Nederland wordt een stijging van +1,4% verwacht en in Zuid-Nederland een stijging van +0,6%. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2010 staan er nu 14% meer woningen te koop, terwijl het aantal verkochte woningen in het eerste kwartaal van 2011 nagenoeg gelijk is aan dat van het eerste kwartaal van 2010.

Woningtype
Uitgesplitst naar woningtype verwacht Calcasa een stijging van de woningprijs op jaarbasis van +1,2% voor eengezinswoningen en een stijging van +1,4% voor meergezinswoningen voor het tweede kwartaal van 2011. Vooroorlogse hoek-/rijwoningen hebben ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 de hoogste waardestijging gekend.

Prijsontwikkeling naar prijsklassen
Calcasa onderzocht de prijsontwikkeling naar prijsklassen en constateerde dat woningen in de duurste twee prijssegmenten (350.000 tot 500.000 en meer dan 500.000 euro) het meest in waarde zijn toegenomen met +2,5% in het eerste kwartaal van 2011 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. Daarentegen zijn de woningen in het goedkoopste prijssegment (tot 150.000 euro) gemiddeld in prijs gedaald met -0,6%. In de middelste twee segmenten, die van 150.000 tot 250.000 euro en van 250.000 tot 350.000 euro, liepen de prijzen op van +1,3% en +1,8%.

Bron: Calcasa 11052011

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 12/05/2011 10:03.43