VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Geen gouden handdruk na 30 (!) jaar dienstverband

 

Het ontslag van een medewerker die al 30 jaar (!) in dienst is, hoeft niet per definitie veel geld te kosten.

Een werknemer die dertig jaar voor een bedrijf werkte, kreeg geen ontslagvergoeding mee. De kantonrechter vond dat de werkgever zijn uiterste beste had gedaan voor de werknemer.

De situatie
Een werknemer met een veiligheidsfunctie bij een spoorbedrijf moet regelmatig een bepaald veiligheidsexamen opnieuw afleggen. Hij zakt voor het examen en mag het nog eens proberen met dezelfde vragen. Omdat hij weer zakt, mag hij de bijbehorende opleiding van vijftien lesdagen in werktijd opnieuw volgen. Ook het examen dat daarop volgt haalt de werknemer niet en hij wordt van zijn functie afgehaald. De werkgever laat hem nog een herplaatsings- en outplacementtraject doen. Na dit traject krijgt hij ook nog een periode de tijd om binnen of buiten het bedrijf een andere baan te zoeken.

 

De vordering
Omdat alle pogingen om de werknemer aan het werk te krijgen stranden, verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zonder toekenning van een vergoeding.

 

Het oordeel
De kantonrechter vindt dat de werkgever zijn best heeft gedaan voor de werknemer. De werknemer heeft alle kansen gehad om het examen alsnog te behalen of een andere functie te vinden.

 

Geen vergoeding

De kantonrechter overweegt dat het niet behalen van het examen in dit geval voor rekening en risico van de werknemer komt. De werkgever heeft zich als goed werkgever opgesteld. Gelet op alle feiten ziet de kantonrechter geen reden om een vergoeding naar billijkheid toe te kennen. Het enkele feit dat de werknemer meer dan dertig jaar in dienst is, leidt niet tot een ander oordeel.

Bron: P&OActueel 02 mei 2011  mr. Ingrid Kooijman

LJN BP9834 Kantonrechter Arnhem  Ontbindingsprocedure Eerste aanleg 25 maart 2011

DeHypothekenMakelaar.nl


 

 Laatste update: 03/05/2011 10:20.42