VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

WIJZIGINGEN NHG per 1 juli 2011

Per 1 juli 2011 gelden nieuwe Voorwaarden en Normen 2011-2 van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Offertes die vanaf 1 juli 2011 worden afgegeven, zullen aan deze nieuwe Voorwaarden en Normen moeten voldoen.  

Vanaf vandaag kunt u de nieuwe Voorwaarden en Normen 2011-2 als pdf downloaden.

Klik hier voor de kennisgeving aan de geldverstrekkers en serviceorganisaties.

Wijzigingen

Validatie-instituten
Met ingang van 1 juli 2011 dienen validatie-instituten te zijn gecertificeerd conform de regelgeving van Stichting Normering Taxatie en Validatie.

De gecertificeerde validatie-instituten staan vanaf 1 juli 2011 vermeld op http://www.stenv.nl/.

Voor taxatierapporten waarvan de waardepeildatum is gelegen voor 1 juli 2011, kan nog worden volstaan met een taxatierapport dat is uitgebracht door een door de stichting erkend validatie-instituut. De door de stichting erkende validatie-instituten staan hier vermeld.

Aankoop nieuwbouwwoning
Met ingang van 1 juli 2011 dient voor de nieuwbouwwoning, niet zijnde gebouwd in eigen beheer of zelfbouw of waarbij de verkoper een woningcorporatie is, het waarborgcertificaat te zijn afgegeven door een instelling aan wie de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend. De keurmerkhouders staan vermeld op: www.garantiewoning.nl. Het keurmerk dient te blijken uit de aanhef of titel van de koop-/aannemingsovereenkomst.

Voor nieuwbouwwoningen waarvoor nog geen keurmerk kon worden afgegeven, omdat ten tijde van de aanvang van het bouwproject nog geen waarborgcertificaat kon worden afgegeven, kan worden volstaan met een insolventieverzekering van een door de stichting erkende verzekeraar. De erkende verzekeraars staan hier vermeld.

Bron: NHG

DeHypothekenMakelaar.nl  Laatste update: 29/04/2011 15:12.56