VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Minister Kamp wil transparantie over uitvoeringskosten pensioenfondsen

 

Pensioenfondsbesturen zullen alle bij het fonds betrokken partijen inzicht moeten geven in de kosten. Dit schrijft minister Kamp in zijn reactie op het rapport “Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht” van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Beiden zijn vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Minister Kamp is met de AFM van mening dat het noodzakelijk is dat pensioenfondsen een zo goed en volledig mogelijk beeld hebben van de uitvoeringskosten en dat ook duidelijk maken aan de. Het gaat dan om de kosten van de administratie en van de beleggingen. Dat is noodzakelijk voor bestuurders en voor degenen die medezeggenschap hebben in het pensioenfondsbestuur om hun verantwoordelijkheid voor een degelijke pensioenuitvoering te kunnen waarmaken en daarover verantwoording te kunnen afleggen.

 

De minister is er voorstander van dat fondsen over deze kosten in toegankelijk taalgebruik rapporteren, bijvoorbeeld in het jaarverslag, op hun website etc. Ook moet duidelijk zijn welke kosten zijn meegenomen in het begrip uitvoeringskosten. Hij wil de regelgeving in de loop van dit jaar op dit punt aanscherpen. Over hoe dat zou moeten gaat de minister nog overleggen met de toezichthouders en de sector. Op basis van die informatie kunnen de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan samen met het fondsbestuur een betere afweging maken de kosten (nog) verantwoord zijn.

 

Lees hieronder de volledige brief aan de kamer en het rapport van de AFM

 

Bron: MinSZW Nieuwsbericht | 20-04-2011

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2011/04/20/minister-kamp-wil-transparantie-over-uitvoeringskosten-pensioenfondsen.html

 

DePensioenMakelaar.nlLaatste update: 21/04/2011 11:43.51